КЫЗЫКТУУ ВИДЕОЛОР

ЖАЗМА

1. КИРИШҮҮ

Аллах адамды эң көркөм келбетте жана чебер өлчөмдө жараткан, тагыраагы анын жашоосу физиологиялык кажеттерин жана инстинкттерин туура канааттандырууга негизделген. Коркуу, сыйынуу, жан

Толугураак »

СЕМИЗДИК

Семиздик чындыгында оор илдет. Болгондо да адамды байкатпай каптаган оору. Бир караганда бир аз толмоч көрүнгөн адам адатта, семире баштаганына анчейин маани

Толугураак »

БИЗДИН ЖАШОО ЧЫНЫНДА КЫЗЫК

Күндүн бейнесин издеген мамилелердин түркүнүн көрөт. Алардын арасында суктантканы, жашытканы, кыжырдантканы жана кубантканы сан жеткис. Бирок ошол эле учурда жооп издеткени да

Толугураак »

ИБРАХИМ АДХАМ ОКУЯЛАРЫ

Орто кылымдарда кол астындагы аттарынын туягы дүйнөнүн төрт тарабына чапкан улуу мусулман аскери, миңдеген сарай кызматкерлери, дүңгүрөп өсүп турган мусулман шаарлары бар

Толугураак »

INSTAGRAM:@MYKTYBEK.ARSTANBEK

▪️Мээ токтоткон ойлор ▪️Ойготуучу сөздөр ▪️Өзгөртүүчү демилгелер

INSTAGRAM: @IAKADEMIASY

ИЙГИЛИК АКАДЕМИЯСЫ📍SMM 🌀БИЗНЕС 🌀ЖЕКЕ ӨНҮГҮҮ 🌀ТРЕНИНГ, СЕМИНАРЛАР 🇰🇬КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ
ЖАЗЫЛУУ