6-СУРОО

Ислам дининин саясий башталышы тууралуу кептер айтыла баштады. Ушул тууралуу кеңири маалымат берилбесе келечекте дагы ар кандай кептер чайкалуусу мүмкүн. Бул тууралуу кимдер,качан

Толугу

КИРИШ СӨЗ

Алгач, ушул жупуну эмгекти сиздерге жеткирүү үчүн берилген мүмкүнчүлүккө шүгүр кылып, ааламдардын Ээси, Акыреттин Падышасы Аллахка чексиз мактоолор айтам жана

Толугу