ӨЛҮМ — МАСЕЛЕНИН ЧЕЧИМИБИ ЖЕ БАШТАЛЫШЫБЫ

БисмилляхирРохманирРохийм! Учурда орто мектеп окуучуларынын, өзгөчө бүтүрүүчүлөр арасында  өзүн өзү өлтүргөн (суицид) учурлары улам көбөйүүдө. Бул тенденцияны бирөөлөр  балдардын табигый өткөөл курагына

Толугу

ШАЙЛОО ЖАНА ЫЙМАН

Бисмилляхир Рохманир Рохийм! Аллах Өзүнүн ыйык китебинде: «Аллах эч бир коомдогу нерсени (абалды) өзгөртпөйт, ал  коом өзүндөгүнү өзгөртмөйүнчө» 1 — дейт.  Бул  аятты чечмелей берсе аягы бүтпөйт. Ошентсе да, белгилүү тафсирлерде бул

Толугу