36. СӨЗ АЯГЫ

Чындыгында, жазмачылык адамдардын жеке турмушуна тиешелүү маселерде  оңой эмес. Себеби окурмандар ар түрдүү, алардын ичинде ойчул окумуштуу да, текебер акмак

Толугу