НИКЕ КЕРЕМЕТТЕРИ

28. ЖУБАЙЛАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

Жубайлардын тойдон ары жакшы жашоосу —  алардын ортосундагы мамилелери   алардын өз милдеттерин аткаруу менен укуктарынын сакталышынан көз каранды. Ошондуктан алгач милдет жана укук тууралуу түшүнүк алуу зарыл. Пайгамбарыбыз салаллаху алейхи ва саллам: «Аллахтын кулдарындагы акысы (укугу) – алардын Ага эч кимди жана эч нерсени шерик кылбай ибадат кылуусу, ал эми кулдардын Аллахындагы акысы – Ага …

28. ЖУБАЙЛАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ Читать полностью »

29. ЭРКЕКТИН АЯЛЫ АЛДЫНДАГЫ АБАЛЫ

Аллах эркектин аял алдындагы абалы – ээлеген орду тууралуу: «Бирок эркектер татыктуулугу менен алардан бир тепкич өйдө турат» («Бакара», 28) дейт. Эркектин аялдан татыктуулугу — акылынын, эсинин, денесинин физикалык күчтүүлүгү менен белгиленет. «Аялдардын акылы, эси жана денесинин күчү эркектерден кем эмес, жада калса артыкчылыгы деле бар» дегендер азыркы күндө четтен табылат. Эркектен аял эч качан …

29. ЭРКЕКТИН АЯЛЫ АЛДЫНДАГЫ АБАЛЫ Читать полностью »

30. АЯЛДЫН ЭРИ АЛДЫНДАГЫ МИЛДЕТТЕРИ

Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа салаллаху алейхи ва саллам: «…дүйнөнүн эң жакшылыгы – туура жолдо жашаган аял» (Муслим, Ахмад) — деген. Туура жолдо жашаган аял – алгач Аллахтын алдындагы милдеттеринин аткарылуусун  жогору койот. Андан соң калган милдеттерин аткарат. Ал эми Аллах өз кезегинде аялдын алдына – үйгө байлануу, кажетсиз үйдөн чыкпоо, өз татыктуулугун арттыруу, үй иштерин башкара …

30. АЯЛДЫН ЭРИ АЛДЫНДАГЫ МИЛДЕТТЕРИ Читать полностью »

31. ЭРДИН АЯЛЫ АЛДЫНДАГЫ МИЛДЕТТЕРИ

Кураанда Аллах: «Эй момундар… аялдарыңарга татыктуу мамиле жасагыла…» («Ниса», 19) дейт. Албетте татыктуу мамиле жүзөгө — сабырсыз ашпайт. Сабыр – ыймандын жарымы. Жубайына сабырдуулук менен жасалган мамиле сөзсүз өз түшүмүн бербей койбойт. Ошентип, Ислам Шариаты аял алдында эрдин да милдеттерин аныктайт жана алардын аткарылуусун көзөмөлдөйт. Аялына жакшы мамиле жасоо, аны менен ынтымакта жашоо, аны жаман …

31. ЭРДИН АЯЛЫ АЛДЫНДАГЫ МИЛДЕТТЕРИ Читать полностью »

32. АЖЫРАШУУ. НИКЕ ЖАНА ИНСТИНКТ

Баш кошкон жубайлар ислам шариаты көрсөткөн нике менен жашашса гана бактылуу болушат. Бул талашсыз аксиома. Бирок «Шариатсыз деле бактылуу жашап жаткандар бар го» дегендер табылат. Албетте, айланага сарапасеп салса көптөгөн жаныбарлардын жупташып жашагандарын көрүүгө болот. Там  бооруна уя салган чабалакейлерге көз чаптырган адам алар да молдо чакырып нике кыйдырбаганы менен өтө эле ынтымакта турушканын баамдайт.  …

32. АЖЫРАШУУ. НИКЕ ЖАНА ИНСТИНКТ Читать полностью »

33. ЖУБАЙЛАР ОРТОСУН СУУТУУЧУ СЕБЕПТЕР

Жубайлардын ортосундагы мамиле бир гана түшүнүккө негизделүү керек. Ал да болсо – сүйүү жана ырайымдуулук. Бул жөнүндө Алла ыйык китебинде: «Анын аян белгилеринин бири – Ал Зат силер бирге турушуңар үчүн өзүңөрдөн жуптарды жаратышы жана ортоңордо мээрим жана пайда кылышы. Албетте мында пикир кыла турган коом үчүн аян – белгилер бар» («Рум», 21) Бул негиз …

33. ЖУБАЙЛАР ОРТОСУН СУУТУУЧУ СЕБЕПТЕР Читать полностью »

34. ТАЛАК

Элде талак боюнча кайчы пикирлер көп. Көпчүлүк буга маани да бербейт. Талак – араб тилинген – ажырашуу — деген маанини билдирген сөз. Тагыраак айтканда жубайлар ажырашып жатканын ушул шарттуу сөз аркылуу башкара алышат. Мисалы, кээде аялына кыжырданган эри: «Талак койдум кете бер!» же  «Жолуңа түш сага үч талак койдум!» дегени жолугат. Негизи, ажырашуу ниетин ишке …

34. ТАЛАК Читать полностью »

35. ТАЛАК МӨӨНӨТҮ ЖАНА ҮЧ ТАЛАК

Кандайдыр  жүйөлүү себептер менен эри аялына талак койгон болсо, ал аял талак убактысы бүтмөйүнчө башкага турмушка чыгууга акысы жок.  Бул убакытты  шариата – идда – дейт да ал  төрт ай 10 күнгө созулат. Бул учурда эгер аялдын жатынында түйүлдүк болсо ал чоңоюп, көзгө көрүнүп калат. Убакыттын  коюлганы биринчиден энени ар түрдүү ушактардан сактаса, экинчиси – …

35. ТАЛАК МӨӨНӨТҮ ЖАНА ҮЧ ТАЛАК Читать полностью »

36. СӨЗ АЯГЫ

Чындыгында, жазмачылык адамдардын жеке турмушуна тиешелүү маселерде  оңой эмес. Себеби окурмандар ар түрдүү, алардын ичинде ойчул окумуштуу да, текебер акмак да бар. Окумуштуу окуганын түшүнүп, жетпегенин толуктаар, ал эми ичи күйгөн чала акыл ар түрдүү ушак таратып, ката издегенден колу бошобойт. Саламды таратууну максат кылган адамга жолунда эмне жолукпасын токтоп калууга негиз жок. Ошентип, ушул …

36. СӨЗ АЯГЫ Читать полностью »

Яндекс.Метрика