МЕН — ЧЕЧЕН!

ӨЗҮҢДҮ ТААНЫП-БИЛҮҮ ДА ЗОР ТҮЙШҮК

Адам кайсыдыр ишке кол ураарда өзүн, колунда барын, мүмкүнчүлүктөрүн эске алганы – аны иштин көзүн билген адамга айландырат. Тилекке каршы, баары эле иштин алдында өзүнө сарасеп сала бербейт. Натыйжада ал чарчап, же тажаган, шымаланып баштаган иши аргасыздан бүтпөгөн түйшүктөрдүн тизмесине кошулат. Чечендик өнөргө да бел байлаган адам алгач, өзүнүн жөндөмүн тыкан изилдөөдөн өткөрүүсү зарыл. Тагыраагы …

ӨЗҮҢДҮ ТААНЫП-БИЛҮҮ ДА ЗОР ТҮЙШҮК Читать полностью »

4.АРГУМЕНТТЕРДИ БААЛОО

Ар бир сүйлөөчү өз аянтына даярданып жатып, камдаган аргументеринин күчүн баалоого муктаж. Анткени, ал күчтүү аргументтерди алсыздардан бөлө алса гана анын сөзү кубаттуу болуп, күтүлгөн таасирди бере алат. Бирок, ал аргументтеринин күчүн кантип баалайт? Адатта, көпчүлүк интуитивдик негизде гана тандайт. Бул дайым эле туура натыйжа бере бербейт. Ошондуктан сүйлөөчү өз аргументтеринин күчтүүсүн анык тандоосу үчүн төмөндөгү …

4.АРГУМЕНТТЕРДИ БААЛОО Читать полностью »

3.АРГУМЕНТТЕР СЫЗЫГЫ

Мен кайсыдыр бир сабагымда дебат өткөрдүм жана катышуучуларды үч тарапка бөлдүм.  Эки тарап: «Айылда жашоо оңой же кыйын» деген теманы талашат, ал эми үчүнчү тарап калыстык кылат. Тараптардын даярдануусуна 7, көз карашын далилдөө үчүн 3 эле мүнөт берилди. Ошентип, даярдануу убактысы бүтүп, алгач «Айылдагы жашоонун оңойлугун» далилдеген тараптын өкүлү өз аргументтерин айтып бүттү. Соң ага …

3.АРГУМЕНТТЕР СЫЗЫГЫ Читать полностью »

2. ЫНАНДЫРУУНУН ДАГЫ БИР КУБАТЫ

Мен дайым ораторлукка жөндөмдүү студенттерди издейм жана сабактарымда андайлар байкалса ыңгайын таап, катылган мүмкүнчүлүктөрдү өздөрү байкоосуна, ал жөндөмдөрүнө ишенимүүсүнө өбөлгө түзгөн, башкалардан өзгөчөлөгөн, өз алдынча суроолорду берип турам. Анткени, алардын баары эле өздөрүндө катылып жаткан ораторлук жөндөмдөрүн байкай беришпейт.  Бир жолу мен ортаторлукка жөндөмдүү бир канча студентке: «Марста жашоо барбы же жокпу?» — деген суроонун тегерегинде дискуция уюштуруп, даярданууга да бир канча күн …

2. ЫНАНДЫРУУНУН ДАГЫ БИР КУБАТЫ Читать полностью »

1. МААЛЫМАТ КАНТИП КАБЫЛ КЫЛЫНАТ?

Дүкөнгө кирип, акчама ылайык жана менин талаптарыма жооп бере турган телефон карадым. Көзүм көп эле телефонго түштү. Кээ бирлерин тааныштарым көтөрүп жүрүшкөнүн да көргөнмүн. Бирок кайсынынсын сатып алууга чечкиндүүлүгүм жете бербеди жана дүкөнчүдөн кеңеш сурап кайрылдым. Ал: «Албетте, мунусун алыңыз» — деп бирөөсүн көрсөттү. «Эмнеге?» — деп сурадым. Дүкөнчү ал телефондун пайдасына үч аргументти келтирди. …

1. МААЛЫМАТ КАНТИП КАБЫЛ КЫЛЫНАТ? Читать полностью »