19. ПАЙГАМБАРЫБЫЗДЫН МЕЧИТИНИН УСТУНДАРЫ ТУУРАЛУУ

Пайгамбарыбыздын доорунда курулган мечиттин шыптарын курма дарагынан чабылган 35 устун (арабча устуванна) кармап турганы маалым. Кийинчерээк ал устундардын ордуна монолит

Толугу