8. ТАЛАШ

Талаш деп кимдир бирөөнүн айткан сөзүнүн мазмуну, максаты же формасындагы кемчиликтерине көрсөтүүнү  айтат. Пайгамбарыбыз Мухаммад салаллаху алайхи ва саллам: «

Толугу

11. МАСКАРА

Маскара деп кимдир бирөөнүн кемчиликтерин ашкере кылуу менен аны элге шерменде кылууну айтат. Аллах Кураанда: «Ыймандуулар! Эч ким маскаралабасын…бири бирине

Толугу
1 / 41234