ЖАШТАРГА НАСЫЙКАТ

30. ЖАКШЫЛЫКА УМТУЛ, ЖАМАНДЫКТАН КАЧ.

Ар бир кубулуштун, көрүнүштүн, мамиленин эки – жакшы жана жаман тарабы болот. Адам жакшы деп – пайдалууну, ал эми зыянды – жаман деп эсептейт. Балким ошондон улам, жакшы жана пайдалуу иш кылган – жакшы, ал эми жамандык кылып, зыян келтирген – жаман адам эсептелип калганы да ошондон болсо керек. Канткенде жакшы менен жаман пайда жана …

30. ЖАКШЫЛЫКА УМТУЛ, ЖАМАНДЫКТАН КАЧ. Читать полностью »

29. ЭЛДИ СҮЙ

Баңги (наркоман) белгилүү бир убакта наркозатты денесине киризбесе, ооруйт жана анын ооруганын карап туруунун өзү да оор дешет. Эми баңгиге жакшылык эмне? Ал  кыйналып жатканда наркозатты берип коюбу же аны ооруганына карабай мажбурлап болсо да дарылообу? Эки жашар бала токко зымды сайгысы келсе, ыйлаганына карабай ата-эне ага зымды карматып койбойт. Болбой эле ыйлай берсе, опузалайт, …

29. ЭЛДИ СҮЙ Читать полностью »

28. УКУГУҢДУ БИЛ

Укук сөзү Аллахтын аль-Хакк – Акыйкат (Акыйкаттын Акыйкатын Өзүнүн Сөзү аркылуу Акыйкаттоочу) деген мааниден келип чыккан жана затында кайсыдыр жаратылгандын башкадагы акысын белгилейт. Укук жаратылгандарга эң оболу Жаратуучу тарабынан белгиленет жана анын сакталуусу милдеттер аркылуу камсыздалат. Мисалы, Жаратуучунун жараткандарында Өзү белгилеген акысы бар жана ал акыны өндүрүү Анын укугу болуп эсептелет. Ал эми аны берүү, …

28. УКУГУҢДУ БИЛ Читать полностью »

27. ТУУГАНЧЫЛЫККА БЕКЕМ БОЛ

Аллах ар бир жаратканын өз чөйрөсүнө жайгаштырган. Тагыраак айтканда ар бир зат өз чөйрөсүндө жашай турган болуп жатарылган. Адамдын чөйрөсү – анын үй-бүлөөсү. Ал эми үй-бүлөө туугандардын мекени. Анткени, туугандар бир бүлөөдөн тарайт. Алар улам алыстаган сайын туугандардын жаңы бутагы пайда болот. Ошондон улам алыс жана жакын туугандар делет. Ошондой эле, тууганчылык бир катар байланыштар …

27. ТУУГАНЧЫЛЫККА БЕКЕМ БОЛ Читать полностью »

26. ТИЛИҢДИ САКТА

Биз адамды башка жаратылган жандыктардан сөз сүйлөө жөндөмү айырмаланаарын айтканбыз. Сөз ооздон тилдин жардамы менен чыгат, балким ошондон адамдан чыккан сөзгө тилди жоопкер кылышса керек. Кыргызда: «Тилдин сөөгү жок» деген кеп бар. Демек, тил каалагансөздү чыгарууга жөндөмдүү жана аны тарбиялоо, көзөмөлдөө зарыл. Умар ибн Хаттаб: «Адамдын денесиндеги мүчөлөрдүн ичинен тазаланууга эң муктаж мүчөсү – бул …

26. ТИЛИҢДИ САКТА Читать полностью »

25. ТАКЫБАЛЫККА УМТУЛ

Адам кааласа же каалабаса да ар аткарган же аткарбаган иши үчүн жакшылык болсо сыйланат жана кылмыш болсо жазаланат. Белгиленген, жалпы кабыл алынган эрежеден, талаптардан чыгуу, аларды бузуу кылмыш делет жана анын кесепетине карабай кылмышкер жазаланат. Бул жазалануудан этият болуп, сыйланууга умтулганды – жоопкерчилик десе болот. Адамдын сезимине чагылган же адам сезбеген ааламдардын баары Аллахка, Анын …

25. ТАКЫБАЛЫККА УМТУЛ Читать полностью »

24. ТАЗА КИЙИН

Аллахтын адамга ыроологон жакшылыктарнын дагы бири кийим. Албетте жаратылышта ар бир жаныбардын кээде нары кооз, нары жарашыктуу жана көп функцияларды аткарган териси же алма, бадыраң, дарбыз сымал жемиштердин, дагы башка мөмөлөрдүн кабыктары болот. Аларды да шарттуу түрдө кийим десе болот. Бирок алардан адам гана кийимди өзү тигип, аны өзүнө жараштырып кийе алганы менен айырмаланат. Киймисиз …

24. ТАЗА КИЙИН Читать полностью »

23. СҮННӨТТӨН ЧЫКПА

Адамдын жашоосунун кыймылдаткычы – анын жашоосундагы максаты. Бирок максатка жетүү жолу күңүрт болсо – адам максатынан түңүлүп, аны алдыга жетелеген мүдөө куру кыялга айланып кала берет. Демек, адам эң оболу максатын жана ага жетүү жолун туура аныктоосу зарыл. Ошондо гана жашоонун маңызы пайда болот. Антпесе, күнүмдүк тиричилиги жүдөтүп, адамдын өмүрү маанисиз өтүп кетет. Бул мусулмандарда …

23. СҮННӨТТӨН ЧЫКПА Читать полностью »

22. АМАНАТКА БЕКЕМ БОЛ

Адам башка жандуулардан аманаткөйлүгү менен да айырмаланат. Аманат башка бирөөдөн алынган, сак, бузбай кайтаруу зарыл болгон нерсе. Аманат талап кылынган абалда сакталбаса жана өз ээсине тапшырылбаса – кыянаттык болуп эсептелет. Кыянаттык бул зор күнөө. Буюм-тайымдай эле сыр, айтылган сөз, убада жана ант да аманатка кирет. Тагыраак айтканда бирөөдөн кайтаруу шарты менен алынган акча карыз болуп …

22. АМАНАТКА БЕКЕМ БОЛ Читать полностью »

21. СӨЗҮҢӨ ТУР

Кураанда адамдын өтө көркөм тартипте, кооз жана башка макулуктарда жок касиеттери менен жаратылганы тууралуу көп айтылат. Чындыгында адамдын түзүлүшүнө үңүлүп караган андагы сан жеткис кооз өзгөчөлүктөрду табат. Алардын бири – адамдын кекиртеги менен ооз көңдөйүнөн чыккан тыбыштардан куралган тамгалардын чыгуусу. Тамгалар жөн гана чыгып калбастан, ооздо сөзгө айлануусу – бир гана адам затына таандык болгон …

21. СӨЗҮҢӨ ТУР Читать полностью »

20. КЕЛЕЧЕГИҢДИ ТАРТИПТЕ

Адам баласынын жашоосу аны курчап турган сан жеткис ааламдар менен жуурулушуп өтөт. Бирок адамдардын баары эле ал андагы эң чебер жана кооз тартипти баамдай беришпейт. Ал тартиптер үңүлүп, акылын калчаганды таң калтырбай койбойт.   Космостогу тартиптин эң жөнөкөйүн байкоо үчүн Күн жана аны тегеректеген планеталарды учкай мисал кылып өтөлү. Алардын ар бири өз огунда, бирдей ылдамдыкта …

20. КЕЛЕЧЕГИҢДИ ТАРТИПТЕ Читать полностью »