АЖЫКЕГЕ СУРОО

7-СУРОО

Элдин жашоосун оңдоо, аны туура багытта кармап туруу кимдерге аманат?           Алтынай Акбердиева, Самара, Орусия   Элдин жашоосу андагы коомдордон, алардын ички жана сырткы байланыштарынан көз каранды. Эл бир канча коомдордон туруусу ыктымал жана ошол эле учурда бир эл бир коом болуп калыптануусу да мүмкүн. Буга советтик коомчулук мисал боло алат. Ал доордо …

7-СУРОО Читать полностью »

6-СУРОО

Ислам дининин саясий башталышы тууралуу кептер айтыла баштады. Ушул тууралуу кеңири маалымат берилбесе келечекте дагы ар кандай кептер чайкалуусу мүмкүн. Бул тууралуу кимдер,качан жана каерде сүйлөп баштаганы оң?                                                   Ж.Отурканов,Бишкек ш.   Чындыгында, Ислам …

6-СУРОО Читать полностью »

5-СУРОО

Кыргызстандагы Ислам дининин жайылуусунда ийгиликтер барбы?                                                      Нурлан С. Алма-Ата шаары   Албетте, Ислам динин коомдук туруктуулукка залакасын тийгизбей, ар кандай тукуруучу долбоорлорго алданбай жеткирүүдө белгилүү ийгиликтер бар. Аларды айтпай …

5-СУРОО Читать полностью »

4-СУРОО

Дүйнөдө 150 000 мужтахид, 6 млн. каары бар деп угабыз. Анда эмне үчүн же кайсы себептерден мусулмандардын абалы начар?         Ж.Р. Ош шаары   Мындай статистиканы санап отурса убакыт жетпейт. Бул албетте зеенди кейиткен маселе. Жөн эле зеенди кейитпей, намысты кордогон жана дилиңди да кемсинткен маселе. Анткени, пайгамбарыбыз салаллаху алайхи ва саллам түптөгөн мусулман …

4-СУРОО Читать полностью »

3-СУРОО

Элдин дээрлик көбү өзүн мусулман деп эсептейт жана алардын диний маалыматка муктаждыгы да күн санап өсүүдө. УТРК, ЭлТР сымал жана башка мамлекеттик, коомдук ММКлар бул муктаждыкты аткарышпайт. Алар ошол эле элдин салыгынан каржыланат эмеспи? Айпери Самаган кызы, Баткен шаары   Албетте, расмий статистикада өлкөнүн 80, ал эми кээ булактарда 85-90 пайызы мусулман деген маалыматтар айтылып …

3-СУРОО Читать полностью »

2-СУРОО

Ислам динин ММК аркылуу жаюуда мамлекеттик чектөөлөр барбы?                                               Д.Исмаилов, Бишкек шаары   Констицуялык нормаларды жана аларга негизделген бир катар мыйзамдардагы диний негиздеги жаңжалдардын алдын алган тыюу салууларды эске албаганда, Ислам дининин массалык маалымат …

2-СУРОО Читать полностью »

1-СУРОО

Исламдын жайылуусуна ММКнын орду кандай жана андагы мусулмандардын аракетин кандай баалайсыз? Рустам Б. С-Петербург, Орусия   Бүгүн карманган динине, ишенимине же анын жоктугуна карабай, ар бир адамдын Ислам динин түшүнүүгө муктаждыгы байкалууда. Анткени, Ислам жана мусулмандар менен байланышкан кубулуштар акыркы убактарда саясий, экономикалык ж.б. кызыкчылыктардан улам атайын долбоорлор менен кээде элдин үшүн алса, кээде коомдук …

1-СУРОО Читать полностью »

КИРИШ СӨЗ

Алгач, ушул жупуну эмгекти сиздерге жеткирүү үчүн берилген мүмкүнчүлүккө шүгүр кылып, ааламдардын Ээси, Акыреттин Падышасы Аллахка чексиз мактоолор айтам жана ушул ишке шыктандырган Элчилердин мөөрү, Аллахтын Сүйүктүүсү, адам затынын көсөмү, жол башчысы жана мугалимибиз азирети пайгамбарыбыз Мухаммад салаллаху алайхи ва салламга салаваттар жолдойм! Андан соң, менин ушул эмгекке чогулткан билгенимди окуганы тапкан убактыңыздар үчүн сиздерге …

КИРИШ СӨЗ Читать полностью »