ЛИДЕР

7. ЖООПКЕР БОЛ

Жоопкерчилик акыркы учурда табылгыс сапатка айланды. Аз келгенсип, адамдардын көпчүлүгү жоопкерликтин сөздүк мазмуунуна да маани бербей калды окшойт. Жоопкерчилик –…

6. СӨЗҮҢӨ ЭЭ БОЛ

Адамдын сөзү өзүнүн жашоосуна зор таасирин тийгизет. Ошондуктан Куранда «Жакшыны гана сүйлөгүн!» — деген буйрук бекеринин берилбесе керек. Кооз формада…

Яндекс.Метрика