ЭЛ ЧЕТИНДЕГИ ЭР ЖИГИТКЕ ЖОО ТАБЫЛАТБисмилляхир Рохманир Рохийм!                        

«Эр жигит эл четинде, жоо бетинде» — деп эл башына мүшкүл түшкөндө: «Катыным, балам» дебей, журт камы менен коом муктаждыгына жанын урган кыргыздагы жигиттерге айтылган сөз болсо керек.

Бала кезде уккан жомок же уламыштарды кой, жакынкы эле тарыхка көз чаптырсаң, эли-жерин коргоодо канчалаган эр азаматтын өмүрү кыйылганын табасың. Пайгамбарыбыз салаллаху алайха ва саллам: «Үйдө отурган жана үй-бүлөөнүн кулу болгон эркектерге каргыш тийсин» — деген. «Үйдө отурат» — деп, эл менен иши жок, эптеп күнүн көрүп, жаманды көрсө да айтканга даай албай, духу зайып эркектерди айтса керек. Чындыгында катын, бала-чака деп эле, негизги вазыйпа – коомдун абалынан четтегендерди «үй-бүлөөнүн кулу» десе болот ко. Бир жолу Абу Бакр Ислам жолуна бүт байлыгын сарптайт. Пайгамбарыбыз салаллаху алайхи ва саллам: «Эй, Абу Бакр! Үй-бүлөөңө эмне калтырдың?» — деп сураганда, ал: «Үй бүлөөмө Аллахты жана Анын элчисин калтырдым» — деп, Жаратканга болгон толук тобокелдин үлгүсүн көрсөткөн экен.

Андан үлгү алган мусулмандар четтен келген балээге ичип жаткан тамагын таштап  чыкчу. Антпесе, оопат алардын мамлекетин да, коомун да, анын ичинде катын-балдарын, малы- мүлкүн алып кетээрин түшүнүшкөн. Ошондуктан Ислам өнүгүп, дүйнө дүңгүрөткөн цивилизацияга айланган. Бүгүн кыргызга кыргын салган жоо кана дегендер деле бар. Алар албетте кыргызды кырганы ары турсун жоосу менен чогуу, анан кантип аны көрсүн?  Ошол эле араккечтик жоо эмес бекен? Адамды  өзөгүнөн куураткан накта душманы өзүнүн дасторконун бийлеп туру. Эч бир эр аракты ичип жеңгени менен мактана албаса керек. Канчалаган арамга сугарылган мээлер карылыгын ыштанынан таап отурат.   Бул трагедия эмеспи? Бул улуттук маселе эмеспи? Муну эр жигит чечпегенде алдагы ычкырсыз жел өпкө катынпоздор, паракор сайпаналар чечмек беле?
Демек, азыр деле эр жигиттин эл четине чыгып, жоого бет алаар жөнү толтура. Андай эрди кайдан алабыз? Албетте бизге аны казак тууп бербейт. Аны албетте бизге Америка самолет менен салып жибербейт. Андай арстанды таза эне гана төрөп, соо ата гана тарбиялайт.

11-сентябрь, 2002-жылы, Бишкек шаары

452 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

Facebook комменттер

Коммент
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *