БИР ЖҮРӨККӨ МИҢ МИСАЛ. БИРИНЧИ МИСАЛ.Акыл адамдын байлыгы, татыктуулугу жана өзгөчөлүгү. Бирок адам дайым эле аны туура иштетип, ийгилиг үчүн колдоно бербейт окшойт. Кээде жөнөкөй эле көрүнүштөргө да баамы жетпей кыйналат. Ал эми акылын иштеткиси келгенге өзүнүн эле курчоосунда мисалдар жетиштүү. Болгону ал аны аңдай алабы? Аңдай алганга айбан да мугалим. Андан да көп ибрат алса болот, байкаса көп пайда табат. Аңдай албаган пайгамбардын доорунда жашаса да эч нерсени түшүнбөй, сокур өтөт. Талаада үч уй оттоп жаткан. Шибер, чөп сонун, уйлар баш көтөргүсү келбейт. Мээлжип гана оттошуп жаткан учур. Алыстан бир көк жал жортуп келет. Аны четтеги уй байкап калды. Үрккөнү да үлгүргөн жок.

Карышкыр:
-Сен үркпөй эле кой. Мен сага тийбейм. Сен кыязы туура уй окшойсуң. Көптөн бери байкайм. Башкаларга окшобойсуң. Мени менен туура мамиледе болгуң келеби?-деди,
үнүн көтөрбөй, милайым кобурап. Титирек баскан уй араң башын ийкеди.

-Анда мындай кылалы. Мен азыр четтеги уйду артып кетейин. Атайын ага келгем. А сен билмексен, укмаксан болуп оттой бер. Сени көргөн шеригиң деле ошентет. Макулбу? — деди Каке  өкүм сүйлөп. Уй нетсин, башын ийкеп, тумшугун чөпкө салды. Карышкыр айтканадй эле четтеги уйду карындан тиштеп, ары булкуп, бери силкип жан таслимде сүйрөп кетти. Эки уй унчукпай оттой беришти.

Эртеси түш чак ооп, кыйырда кайра Каке көрүндү. Мында  ал кечээки уйга жакындаган да, үн каткан да жок. Болгону ал тарапка карап: «Кандай? Кече сүйлөшкөн кеп күчүндөбү?»- дегендей карап койду. Уй билмексен болуп, башын ийкеп койду да кайра оттогону киришти. Карышкыр кезектеги шордуу уйду кечээкидей эле сүйрөп тартты. Аны да көз көрүнөө, күндүзү тартып кетти. Уй башын көтөрбөй оттоп жатты.

Үчүнчү күн да келди. Баягы эле жайыт. Уй өзү жалгыз оттоп жатты. Кечээки эле кыйырда кайра карышкыр пайда болду. Кепшеп жаткан уй башын көтөрүп, аны көрдү. Каке кадамдарын салмактуу жана ишенимдүү таштап, уй тарапка келатты. Ажал келип, кулагына коңгуроо чалгандай уй селт эткен бойдон катып калды. Интересно, уйдун оюна эмнелер келди экен? Кетирген катасын түшүндүбү, кудай билет, иши кылып…

 

25-июнь, 2012-жылы, Астана шаары, Казакстан

 

 

 

392 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Facebook комменттер

Коммент
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *