Мечитиң бар, имамы жок.
Минбарың бар, аалымы жок.
Мектебиң бар, билими жок.
Мекениң бар, мээрими жок.

Кыздарың бар, кыздыгы жок.
Кыйының бар, кыймылы жок.
Кыйырың бар, кызылы жок.
Кызматың бар, кызыгы жок.

Тоолоруң бар, мөңгүсү жок.
Токумуң бар, ээри жок.
Торкашкаң бар, такасы жок.
Тойлоруң бар, адалы жок.

Алтының бар, ажары жок.
Айылың бар, адамы жок.
Акылың бар, калчоо жок.
Айдооң бар, айдаганы жок.

Төрүң бар, төшөгүң жок.
Төбөң бар, төрөң жок.
Төшүңбар, жүнүң жок.
Төлгөөң бар, ташың жок.

Байбичең бар, элечек жок.
Бакшың бар, келечек жок.
Байлыгың бар, эбиң жок.
Башың бар, акылың жок.

Токойуң бар, дарагы жок.
Торгойуң бар, үнү жок.
Толгонуң бар, айы жок.
Тообоң бар, кудайы жок.

Келиниң бар, кызматы жок.
Кемериң бар, тогосу жок.
Келгиниң бар, кеткиси жок.
Кеткениң бар, келгиси жок.

Ууруң бар, укугуң жок.
Уулуң бар, угаарың жок.
Уузуң бар, узаарың жок.
Уугуң бар, ушаарың жок.

Керегең бар, келиниң жок.
Кербениң бар, төөң жок.
Кемегең бар, кереги жок.
Кемпириң бар, кешиги жок.

Базарың бар, акчаң жок.
Байларың бар, алкымы жок.
Балдарың бар, пайдасы жок.
Барларың бар, келкели жок.

 

24-февраль, 2012-жыл, Бишкек шаары

 

 

 

 809 total views,  1 views today

от marstanbek

Яндекс.Метрика