«КЫРК ЧОРОНУН» ЖИГИТТЕРИ ЭЛ УУЛДАРЫ

Бул блиц-интервью «Эл деми» гезити үчүн берилген. Блицте «Кырк чоро» тобу суроого жооп алынат.

Суроо: «Кырк чоронун» кылганы эрдикпи же ээн баштыкпы?

Жооп: «Кырк чоронун» жигиттери нак элин ойлогон эркектер. Кудайга шүгүр уучубуз кур эмес экен. Каапыр «басмачы» деп аталарыбызды кыргандан бери мындайлар чыга элек болчу. Бирок, алар мыйзамды сактаганы жакшы. Т.а. бул мыйзамдарды бузбай деле жол тапса болот. Алар тетирисинче ээн баштарды ооздуктоодо. Бизди өзү «ээн баштар» башкарып атып жок кылмай болушту көрүнөт. Ээн баш дегени «Ай дээр ажосу, кой дээр кожосу» жоктор. Мына ушул ээн баштар демократия деп атып билгенин жасап калышты. Биз менен бир арыктан суу ичкен бир да дунгандын сойкусу, же жылаңач жүргөн даргин жок. Эмнеге, алар эмне демократияны билишпейби, же жапайыбы? Жок алар ээн баш эмес, кой деп койоор чоролору бар.

Интервью алган: Айжаз Сакиева

Интервью «Эл деми» гезитинин 2015-жылдын 27-февралындагы санында жарык көргөн.