Кайдардын уулдары көбөйүп Меккенин сыртына чейин тарайт. Анын урпактарынан Аднан жана анын уулу Маад белгилүү. Ибн Хишамдын «Ас-сиира ан-набавийя» аттуу эмгегинде Маадтын Низар, Ийад, Анмар, Кунус деген төрт уулу болгону айтылат. Ибн Исхак Маадтын үч уулу болгонун айткан. Канткенде да Низардын Рабиа жана Мудар аттуу эки уулу болгону анык. Рабиадан Асад, Аназа, Абдуль-Кайс, Бакр, Таглиб, Ханифа ж. б. , ал эми Мудардан Кайс Айлан жана Илйас аттуу эки ири топ бөлүнүп чыккан. Кайс Айландан Бахила, Хавазин, Хаким, Гатафан (Абс, Зубйан, Ашжа), Аадван уруулары, ал эми Мудардан Иляс, андан Табиха, Мудрика, Камаа уруулары тараган. Мудрикадан Хузайма, андан Кинааналар чыккан.

Кинаанадан Малкан, Малик, Аамир, Амр ан-Надр, Абд Манат тараган. Алардан тараган Бакр ибн Ваиль, Абдуль-Кайс жана Тамим урууларынын кээ бир уруктары Йамам, Бахрейн, Ирак менен чектеш аймактарга, Таглиб уруусу Евфрат дарыясынын жээктерине, ал эми Тамимдин калгандары Басрага чейин жеткен. Сулайм уруусу Йасрибдин тегерегиндеги Кураа өрөөнүнөн Хайбарга чейин отурукташкан. Саакиф уруусу Тойифти, Хавазин уруусу Меккенин чыгышындагы Аутасты, Асад жана Бухтур уруулары Тайм менен Куфанын ортосун жердешкен. Кинаананын калган уруулары Меккенин тегерегинде, ал эми Курайш уруусу Меккенин ичине отурукташып калган. Көп булактарда Курайштардын (акула) Надрдан башталганы айтылат. Ошол эле учурда анын небереси (Маликтин уулу) Фихрдин да Курайш деп аталганы тууралуу маалыматтар бар.

Курайш уруусунан да уруктар бутактаган жана пайгамбарыбыз салаллаху алейхи ва саллам Курайштын Хашим уруусунан чыккан. Ал өзү тууралуу: «Аллах Ибрахимдин уулдарынан Исмаилды, Исмаилдын уулдарынан Кинаананы, Кинаана уулдарынан Курайшты, Курайштан Хашимди, Хашимден мени тандады» (Муслим, «Сахих», 2/245, Мухаммад ат-Тирмизий, «Жаами»),– деген. Ошондой эле Аднандын урпактарынан чөлдөгү кудуктардын тегерегине, көлөкөлүү оазистерге жана курма бактарга жайгашып, төө-мал жегенчелик чөп-азык түгөгөндө жайытын которуп жашаган көчмөн уруулар да чыккан. Бул уруулар каардуу чөлдүн сырларын түшүнгөн, табигатка ыңгайлашып жашай алган, араб улуттук өзгөчөлүктөрүн толугураак сактап калган элдерден.

 

Аднандан тарагандардын санжырасы

 

Урматтуу окурман, эгер сизди «Улуу пайгамбардын ыйык жолу» китебинен алынган жогорудагы жана аны улаган алдыдагы маалыматтарды өлкөнүн  элетиндеги жана андан тышкарыдагы окурмандарга жеткирүүгө кызыксаңыз биз менен ушул  www.ajyke.kg сайты,  facebook.com/marstanbek  баракчасы жана www.ajyke@mail.ru почтосу аркылуу байланышсаңыз болот. Аллахтын динин жеткирүүдө ар бир мусулман колунан келген аракетин аябай жумшоого милдеттүү.

Аллахтын динин жеткирүүдө ар бир мусулман колунан келген аракетин аябай жумшоого милдеттүү.

 

 

 1,259 total views,  2 views today

от marstanbek

Яндекс.Метрика