18-суроо: ХАЛАЛ МЫЙЗАМДАРЫСуроо: Халал индустриясын өнүктүрүү борбору кайсы мыйзам актыларынын, стандарттардын негизинде иш алып барат?

Жооп: Халал индустриясын өнүктүрүү борбору «Кыргыз Республикасынын Конституциясынын» беренелеринин, «Кыргыз Республикасындагы техникалык көзөмөл тууралуу мыйзамдын» 23-беренесинин негизинде Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинен каттоодон өтүп, өз алдынча юридикалып тарап катары өз мөөрүнө ээ. Андан тышкары борбор Кыргыз Республикасынын негизги мыйзамы Концтитуцияга жана башка бүт мыйзам актыларына жана өз уставынын талаптарына ылайык иш алып барат.

Ал эми өндүрүүчүлөрдүн чыгарган продукцияларынын жана көрсөткөн кызматтарынын Шариат талаптарына ылайыктыгын бир катар эл аралык стандарттардын, тагыраак айтканда Малайзия, Туркия Россия, Казакстан, Ислам окумуштууларынын эл аралык деңгээлдеги чечимдерине негизделип иштелип чыккан, Кыргыз Республикасынын стандартташтыруу жана метрология департаментинен өткөн стандарттардын,  жана Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынан фатва бөлүмүнүн чечимдеринин негизинде тастыктайт.

Борбор андан тышкары КРнын соода палатасына, Жаш ишкерлер ассоциясына жана башка бир катар уюмдарга да мүчөлүгү бар.

 

Мындан башка дагы олуттуу суроолоруңуздар болсо http://ajyke.kg cайтына, https://www.facebook.com/marstanbek баракчасына жөнөтсөңүздөр болот.