19-суроо: ХАЛАЛ СТАНДАРТТАРЫСуроо: Сиздердин борбор кайсы стандарттардын негизинде иш алып барат. Сиздер иштеп жаткан стандарттар сөзсүз болушу керекпи?

Жооп: Эл аралык тастыктоо практикасында ар кандай тастыктоо мекемелери же органдары мамлекеттик, жеке же биргелешкен болуп каттодон өтүшөт. Алар бир же бир катар стандарттар менен иш алып барат жана ошол стандарттардын негизинде тиги же бул продукцияны, тейлөө түрүнүн Шариат талаптарына шайкештигин өздөрү курган турумдун негизинде тастыкташат. Кыргыз Республикасында да сөзсүз жана ыктыярдуу деп, тастыктоонун эки түрү каралган. Сөзсүз тастыктоо мамлекеттик стандарташтыруу жана метрология департаменти тарабынан кабыл алынган стандандарттардын негизинде жүргүзүлөт. Ал эми «Кыргыз Республикасындагы техникалык көзөмөл тууралуу мыйзамдын» негизинде сапаттык, халал ж.б. кошумча көрсөткүчтөрдү тастыктоо ыктыярдуу делип,  коомдук жана жеке ишкерлик негизинде тастыктоо органдарына берилген.

Ыктыярдуу тастыктоо органдары өз кезегинде тастыктоо үчүн өз алдынча турумдарын негиздеп, стандарттарды тандап, алардын негизинде тастыктоого иштерин жүргүзө алат.  Кыргызстан халал индустриясын өнүктүрүү борбору ОIC SMIIKтин TS, Малайзиянын (МS1500:2009 ж.б.) жана Кыргызстандын жана Евразия халал стандартташтыруу, сертификациялоо союнун (ЕС-01:2012) жана башка бир катар стандарттар менен иш жүргүзөт. Келечекте бул борбор кымыз, чучук ж.б. улуттук азыктарга, тейлөө түрлөрүнө Шариат талаптарына шайкеш стандарттарды иштеп чыгарууну да ойлонууда.

 

Мындан башка дагы олуттуу суроолоруңуздар болсо http://ajyke.kg cайтына, https://www.facebook.com/marstanbek баракчасына жөнөтсөңүздөр болот.