20-суроо: ХАЛАЛГА УРУКСАТСуроо: Халал стандарттары менен иштөөгө кимден уруксат алгансыңар?

Жооп: Азыктарды, ар кандай өндүрүмдөрдүн жана көрсөтүлгөн кызматтардын Шариат талаптарына шайкештигин тастыктоо үчүн эч кандай уруксат алынбайт. Бирок аны коомдук деңгээлде жүргүзүүнү каалаган уюмдар расмий мамлекеттик каттоодон өтүп, белгилүү стандарттардын негизинде иш жүргүзгөнү жакшы. Эл аралык практикада азыктын же тейлөөнүн адалдыгын тастыктоо кайсыдыр стандартты ишке салуу, ал стандарттын ээсинен аккредидация алуу менен ишке ашып келет. Ал стандарттар улуттук мыйзам актыларына ылайыкташтырып, мамлекеттик стандартташтыруу жана метрология органдарынан аккредитация алса да болот. Бирок ыктыярдуу тастыктоо стандарттары адатта мыйзам негизинде, ал стандарттарды иштеп чыккан тараптардан аккредитация алып иштегени жетиштүү.

Кыргызстан халал индустриясын өнүктүрүү борборунун адисттери  иштеп жаткан стандарттардын талаптарын Евразия халал стандартташтыруу жана тастыктоо союзунан үйрөнгөн жана ал тууралуу эл аралык эксперт күбөлүгү (СО №004 2012 EU) менен аккредитация да алган.

 

Мындан башка дагы олуттуу суроолоруңуздар болсо http://ajyke.kg cайтына, https://www.facebook.com/marstanbek баракчасына жөнөтсөңүздөр болот.