Ар бир сүйлөөчү өз аянтына даярданып жатып, камдаган аргументеринин күчүн баалоого муктаж. Анткени, ал күчтүү аргументтерди алсыздардан бөлө алса гана анын сөзү кубаттуу болуп, күтүлгөн таасирди бере алат. Бирок, ал аргументтеринин күчүн кантип баалайт?

Адатта, көпчүлүк интуитивдик негизде гана тандайт. Бул дайым эле туура натыйжа бере бербейт. Ошондуктан сүйлөөчү өз аргументтеринин күчтүүсүн анык тандоосу үчүн төмөндөгү эки критерийге кайрылууга туура келет. 

Биринчиси – аргументтердин далилденгени – бул анын кенен чечмеленүүсү жана мисалдардын көптүгү менен өлчөнөт. Эгер аргумент чечмеленбесе жана аны колдоо үчүн мисалдар табылбаса демек ал аргумент алсыз. Андай аргументтен кутулуу зарыл. 

Экинчиси – аргументтердин тереңдиги –адамдардын баалуулугуна туура таасир бере алгандыгы. Тагыраак айтканда аргументтер сөзсүз угуучулардын баалуулуктарына багытталуусу зарыл. 

Эгер сүйлөөчү алсыз аргументтерден кутулбаса анын сөзүнүн ынандыра албаганы аз келгенсип, алсыз аргументтер каршы пикирлер үчүн оркойгон бута болуп берет.

 

 

 

 540 total views,  1 views today

от marstanbek

Яндекс.Метрика