Мен бир жолу аймактарды кыдырып жүрүп, кайсыдыр чакан жана кооз шаарлардын биринде көчмө циркке туш келдим. Анын чатырынын короосунда болоор болбос таякка байланып турган чоң пилге көзүм түштү. Токтоп, пилди карап көпкө ойлонуп турдум. «Ушунчалык чоң жана күчтүү жаныбар бир чыбыкка кантип байланып турат?» — деген ой кыялымдан кетпей койду. Бир саамда: «Албетте, аны кичинесинен буга тарбиялашкан да» — деген ой жарк этти.

Кийинчерээк пил үйрөтүүчү менен жолугушуп, бул тууралуу сураштырганымда, ал чындып эле  пилдерди оболу кичинесинен зор дарактарга байлашаарын айтты. Пилдин баласы алсыздыгына карабай булкунуп, дарактан бошонгону көпкө аракеттенет, акыры алсыздыгына көзү жеткен соң күрөшүн токтотуп, моюн сунуп калат экен. Андан кийин ал болбогон чыбыкка да аракет кылбай байланып тура берет. Анткени, ал эрксиздикке биротоло моюн сунган эле.

Бул канчалык ойлонткон көрүнүш болбосун, кээ бир адамдардын тагдыры мындан да оор. Алар да аракеттеринен күткөн майнап чыкпай, өздөрүн такыр ийгиликсиздикке моюн сундуруп беришкен. Адатта, кандай гана демилге болбосун алар: «Бул болбойт, ишке ашпайт», «Мен даяр эмесмин», «Менин колумдан келбейт», «Мен андайга жокмун» — деп гана калышты. А чынында кеп, сен өзүңдү ким эсептегениңде эмес, тетирисинче ким деп эсептебей жатканыңда болуп жатат.

Адамдын мээси ааламдагы бирден-бир эң татаал жана өтө чебер иштеген жаратылыш. Ал кеминде 12 миллиардка жакын нерв клеткаларынан турат. Анын ар бири 10 миңден ашуун мээ клеткалары менен байланышта жана буларды көбөйткөндө мээде 120 триллиондон ашуун нерв байланыштары бар. Ушундан улам бүгүнкү технологиялардын өнүккөнүнө карабай, бир да супер компьютердин мүмкүнчүлүгү мээнин иштешине жакындап келе албайт.

Мээ маалымат менен гана иштейт. Адам өзү тууралуу мээсине кандай маалымат берсе, дене ошого жараша аракетке келет. Демек, адам өзү тууралуу кандай ойлосо – ошондой гана адам боло алат. Бул анын өзүнө берген баасы. Бул баанын негизинде адамдын мээсинде анын аракеттерин алдын ала моделдеген процесстер жүрүп баштайт. Бир сөз менен айтканда адам өзүнүн келечектеги аракеттерин өзү моделдейт. Ал эми натыйжа Аллахтан!

Аллах пендесинин каалоосун сөзсүз берээрин убадалаган. Ал абсолюттук Адилет Ээси жана пендеси ийгиликсиздикти же түшкүндүктү моделдесе – аны да берет. Пенде Бейишке жеткендей эле Тозокту да өзү алат.

Улуу адамдар улуу аракеттерге талпынат жана майда адамдар майда иштер менен гана чектелет.

Ийгиликке талпынгандар мээсин ооруганга чейин, сыгып иштетүүсү зарыл болот. Бул албетте оор түйшүк, бирок, анын жемиши – көргөн көз ишене бербеген ийгиликтерге жеткирет.

Ар бир башталыштагы оордуктан качкандар — тилекке каршы, мээсине жалкоолукту жуктурат жана барган сайын акылы мокоп отуруп, күнүмдүк тиричилиги гана эмес жалпы жашоосунун да маңызын таппай калышат.

Анткени, мээ да дененин булчуңундай эле калчаган сайын күчкө толуп, жалтанган сайын кашаңдап отурат. Ошондуктан мээ дайым көнүгүп турууга муктаж. Мээ үчүн эң сонун көнүгүү – китеп окуу. Билгиле, лидерлер көп окушат.

Андан тышкары мээни эртеңкиге обдулуп ойлонууга көндүрүү зарыл. Ойлонуудан убакыт аяган туура эмес. Балтаны курчутканга жумшалган убакыт — чынында көп эсе үнөмдөлгөн убакыт.  

 

 

 

 1,094 total views,  1 views today

от marstanbek

Яндекс.Метрика