2. КАБАТЫРЛЫКТЫ, КҮМӨНДҮ ЖАНА КОРКУНУЧТУ ЖЕҢЕ БИЛ!Кабатырлык, күмөн жана коркунуч – күн сайын ойду ийгиликтен чалгыткан негизги душмандар жана алар түшкүндүккө түртүп, адамдын шайын оодарат. Изилдөөлөр адатта, адамдардын 40 пайызы негизсиз, 30 пайызы өзгөртүүгө мүмкүн болбогон өтмүштөгү кесепеттерге, 12 пайызы өзүнө тиешеси жок жагдайларга, 10 пайызы божомол-жоромолдорго кабатыр болоорун аныкташкан. Калган 8 гана пайызы чыныгы себептин негизинде кабатыр болот экен. Демек, аны жеңүү оңой. Болгону ийгиликке бет алган адам аларга каршы күрөшүүнү туура жолго коюсу зарыл.

Анүчүн оболу кабатырлыктын негизин тыкан изилдөө керек. Чынында бул кабатырлыкка негиз барбы, же ал жөн гана божомолдун негизинде пайда болдубу? Чыныгы коркунуч эмнеде? Өтмүштөгү кесепеттеби же келечектегиби? Эгер кабатырлык негиздүү болуп чыкса – анын кандай кесепеттери болуусу ыктымал?

Кабатырлыктын негизи табылган соң ага каршы ийгиликтүү гана иш –аракеттер каралуусу зарыл.