3. УЛУУЛУК – УЛУУ МҮДӨӨ МЕНЕН ГАНА КЕЛЕТ.Мээни чоң, өлкөн жана зор мүдөөлөр тууралуу ойлонууга үйрөтүүгө зарыл. Антпесе, ой мокоп, ой-чабыт тушоодон бошой албай тура берет. Арзууну мүдөөгө айландыруудан корккон туура эмес. Кыял-арзуу менен максат-мүдөөнү ишке ашыруу тартиби гана айырмалап турат. Тартиптелсе – асмандап учкан арзуу да мүдөөгө айланат. Тартиптелбесе – ишке аша турган максат да көктөгү кыял бойдон кала берет.

Арзууну максатка айландырууда колунан иш келбеген кашеки жана мококтордун таасиринен оолак болуу зарыл. Алар адатта: «Бул оор иш», «Буга чолоң жетпейт», «Колуңдан келген ишти кылсаң боло» — деп күйүмүш болот. А чынында ийгиликке бет алган адамдын эркине ичи күйүп, аны да өз катарына оодаргысы келет.

Мындай адамдар мүдөөгө шек туудуруп, ийгиликке күмөн жаратышат. Андайларды айланадан тазалоо зарыл.