Ар бир иштин максаты болууга тийиш. Максатсыз иш же аракет – убакытты жана кубатты жөн гана текке коротуу болуп эсептелет. Голсуз футбол болбогондой эле,  жеңишти көксөбөгөн команда да ийгиликке жетпейт. Демек, ар бир аракеттин ээси — анын максаты жана адам ар бир ишине максат коюп, анан гана аны аткарууга киришкени оң. Максаты, мүдөөсү жетелебеген иштен кайткан дурус.

Коюлган максат анык жана түшүнүктүү болууга тийиш жана адам ишке аша турган реалдуулукту гана мүдөө кылганы оң. Айга үй салууну да максат кылса болот. Бирок жакынкы аралыкта анын ишке ашуусу чоң күмөндү жаратат.

Андан тышкары максаттын өлчөмү (мөөнөтү, көлөмү, салмагы ж.б.) болуусу жана ишке ашыра турган жолдору да белгилүү шарттардан туруусу зарыл.  Нечендеген адамдар, коомдор жана цивилизациялар максатынын, мөөнөтүнүн жана ага жетүү жолдорунун бүдөмүктүгүнүн бүлгүнгө учураган.

Башында максат койгонго көнүү талап кылынат. Төмөндөгү максаттардын мисалында максат коюуну, анын ишке ашыруу жолдорун тартиптөөнү, убактысын белгилеп, ага сарпталчу кубатты, пайда болуучу каршылыктарды эске алууну үйрөнсө болот.

 

Ном. МАКСАТТАР ИШКЕ АШУУ МӨӨНӨТҮ КЕРЕКТЕЛЧҮ КАРАЖАТТАР, КУБАТТАР
1. Куран жаттоо

(акыркы жүз)

 

3 ай

Устаз, диктофон, китептер
2. Араб тилин үйрөнүү (катардагы сүйлөшүү)  

3 ай

Устаз, китептер
3. Туура тамактанууга өтүү  

3 ай

Кеңешчи адис, атайын курстар
4. Адистигимде эң мыктылыкка жетүү  

6 ай

Белгилүү устаттар, эксперттер, машыгуулар
5. Үй-бүлөөм менен чогуу эс алууну жолго коюу  

1 ай

Келишим, чыгынуу
6. Өз бизнесимди ачуу, белгилүү бренд иштеп чыгуу, жолго коюу  

3 ай

Изилдөө, укуктук кеңеш, баштапкы каражат
7. Ар намазды мечитте, жамаат менен окуу  

1 ай

Коңгуроо, велосипед
8. Короого эң сонун күнөскана салуу  

2 ай

Уста, материалдар
9. Пайдалуу сайт ачуу,

(балким соода аянты)

 

3 ай

Кеңеш, программист,
10. Жеке  сапаттарымды

өнүктүрүү

 

6 ай

Тренингдер, семинарлар

Эми коюлган максаттардын олуттуулугун илгөө керек. Тагыраак айтканда кайсы максат эң зарыл, кайсынысын аткаруу маанилүү, кайсынысы керек жана кайсынысы каалоо экенин талдоо зарыл. Анткени, көпчүлүк өтө зарыл менен маанилүүнүн, керек менен каалоонун так айырмасын анчейин аңдабагандыктан олуттуулукту тандай алышпайт. Бул жөн ката эмес.

ӨТӨ ЗАРЫЛ МААНИЛҮҮ КЕРЕГИ ТИЙЕТ КААЛАЙМ
Бул иштерди аткарбаса – сөзсүз зыяны тийет, анын кесепети балким бүт жашоого залака берет. Азыр жана тез аткарылуусу зарыл. Кечиктирүү зыян. Аткарса жакшы, балким бул иштерди аткаруу менен кээ бир иштер жеңилдейт. Азыр жана тез аткарылуусу шарт эмес. Аткарылса болгону. Бул иштердин кереги тийет.

Азыр болбосода келечекте сөзсүз керектүү иштер. Буларды аткарбаса зыяны тийбейт. Ордуна башка иштер деле аткарылса болот.

Мен буларды жасаганды каалам, мага жагат, менин арзуум, көптөн бери ойлоп жүргөн иштерим.

Мен буларды өзүм зарыл деп ойлойм. А чынында зарылдыгын изилдеген эмесмин.

Мүдөөнүн олуттуулугу тандалган соң, анын ишке ашуу мөөнөтү кайра каралат. Андан кийин гана анын ишке ашыруу жолдору белгиленет. Анткени, максаттын ийгиликтүү натыйжасы – анын ишке ашыруу тартибинен түздөн-түз көз каранды. Тагыраак айтканда максат туура тартиптелип аягына чейин ойлонулса гана күтүлгөн натыйжаны берүүсү ыктымал. Чийки же толук иштелбеген тартип, кандай гана зор жана улуугуна карабай, кыйроосун башатында эле байкаса болот.

Ушундан улам эми белгиленген ар бир максат аз алдынча барактарга жазылат жана анын  ишке ашыруу тартиби, талап кылынчу сапаттар жана пайда болуучу каршылыктар жана аларды жеңүү жолдору каралат.

 

МАКСАТ АРАКЕТТЕРДИН

ТАРТИБИ

МЕНДЕН ТАЛАП КЫЛЫНГАН САПАТТАР ПАЙДА БОЛУУЧУ КАРШЫЛЫКТАР ЖЕҢҮҮ ЖОЛДОРУ
КУРАН ЖАТТОО

(акыркы жүз)

Устаз табуу, аны менен окуу мөнөтүн макулдашуу; Мүмкүнчүлүгүмдү туура баалоо, эркимди эске алуу. Жөн эле убактылуу таасирленүү. Терең ойлонуу, зарылдыгына толук ынануу.
  Атайын китептерди сатып алуу; Каражат бөлүү, колу ачыктык. Сараңдык кылуу, аяп коюу. Бирөөдөн карыз алуу, анткени ага кайтаруу зарыл болот.
  Мөөнөтүндө каттоо, тапшырмаларды сөзсүз аткаруу; Келишимге бектик, убакытка тактык. 

Эрктүүлүк.

Кечигүү, тапшырмаларга маани бербөө, таштап салуу. Иштерди ушуга ылайык тартиптөө, көпчүлүккө жарыялоо, досторго убада берүү.

 Улуу максат олуттуу мамилеге татыктуу жана кеминде жогорудагыдай талдоо гана ар бир максатты чебердик менен илгеп, аны анык көрө билүүгө шарт түзөт. Көз алдына элеси келбеген максат, эгилбеген коондой. Уруктун жыты болбойт. Ал эгилген соң гана жыты келе баштайт. Максат да көз алдыга тартылса гана – уругу себилет жана ар бир тартиптөө менен анын жыты жакындай берет.

Ошентип, бул жашоонун ар жылынан, айынан, күнүнөн, саатынан, мүнөтүнөн жана жада калса ар бир көз ирмеминен күтүлгөн пайдаларды эмчек соргон баладай талап кылуу — эч кандай тоскоолдукту жолотпоодон башталат.

 

 

 

 1,092 total views,  1 views today

от marstanbek

Яндекс.Метрика