8. ТАЛАШТалаш деп кимдир бирөөнүн айткан сөзүнүн мазмуну, максаты же формасындагы кемчиликтерине көрсөтүүнү  айтат. Пайгамбарыбыз Мухаммад салаллаху алайхи ва саллам: « Адамдар туура жолдорунан талаша берип адашышат» — деген. Кээде  адамдар убактысын көпчүлүгүн талашка кетиришет. Алардын талашынан жагдай деле өзгөрбөйт. Болгону алаксып туура жолдон алыстап кетүүлөрү мүмкүн. Билал ибн Саьд: « Өзүнүн талашка жөндөмдүүлүгү менен  мактанган адамды акыретте уттурду дей бер»-деген экен. Себеби көп талашкан адам сөзсүз адашууга кириптер болот.   Айтылган  сөздү жокко чыгаруу же ага каяша айтуудан качуу -талаштан баш тартуу. Ибн Абу Ляйля: « Мен досум менен талашпайм. Анткени, мен анын сөзүн жокко чыгарып, же жок эле дегенде кыжырдандып коюшум мүмкүн» —  дейт.

Билим жөнүндө сөз  болгондо унчукпай уккан жакшы. Билбеген гана нерсени суроо адептен. Суроо берип жаткан адам суроосу менен сүйлөп жаткандын беделин түшүрүп же аны басмырлоодон этият болуусу зарыл. Талашта атаандашынан ашам деп жалган айткан туура эмес. Өзгөчө сүйлөп жаткандын кээ бир чектелген  жөндөмдүүлүгүн белгилеп,  өзүңдүн артыкчылыгыңды мактануу текеберчиликтен жана анын аягы сөзсүз таарыныч менен бүтөт.

Демек, талаштын баары күнөө менен бүтүшү мүмкүн. Мухаммад салаллаху алайхи ва саллам: «Калп сүйлөгөнүн, чындыкты айтса да талаша бергенин токтотмойунча момундун ишеничи толук болбойт» — дейт. Бирок, Аллах, пайгамбарлар, дин, мусулмандар тууралуу адилетсиз сөз айтылса, алардын аброюн коргоо үчүн жооп кайтаруу ар бир мусулманга милдет.