7. КЕРЕКСИЗ, ТИЕШЕСИЗ СӨЗДӨРУбакыт адамдын эң чоң байлыгы жана аны жөнү жок өткөрүү — ысырапкерлик. Буга  өзүнө тиешеси жок, керексиз сөздөр менен алектенүү, аларды таратуу, жайылтуу жана  угуу  кирет. Пайгамбарыбыз салаллаху алайхи ва саллам: «Пенденин мусулманчылыгын эң жакшысы өзүнө тиешеси жок нерселерге убактысын кетирбейт» — деген. Керексиз же өзүнө тиешеси жок сөздөргө бирөөлөрдүн жеке турмушу тууралуу сөздөр, аманат сырлары, бузукулуктар, арам жөнүндөгү сөздөр ж.б. кирет.

Момун  зарылдыгы болбосо көргөнү  жөнүндө унчукпоосу эрежеге ылайык. Бирок  тиешеси болбогон сөздөрдөн  сактануу менен кайдыгерликти алмаштырбоо зарыл. Анткени, кайдыгердиктен улам коомдо жамандык  жайылат. Кайдыгердик өнүккөн коомдо акыйкат болбойт жана анын  зыяны ар бир атуулга  тийет. Күнөөлүү  иштерди токтотууда же башка момунга зыян келтирчү жагдайларда ыймандуу адамдын  кийлигишүүсү абзел.  Айтмакчы, уурулукка же зулумдукка күбө болгон  момун жабыркануучунун  пайдасына көрсөтмө берүүсү парз. Пайгамбарыбыз салаллаху алайхи ва саллам: «… ар бир мусулманга башка мусулмандын өмүрү, мүлкү жана баркы кол тийгис» — дейт.