5. ЧАГЫМЧЫЛЫКЧагымчылык деп эки же бир нече тарапты кайраштыруу максатында бирин бирине жамандоону айтат.   Эки тарапты кайраган эң жаман мүнөздөрдөн. Себеби жөнөкөй ушакчы бир эле тарапка ушак ташыса, чагымчы эки тарапка улам биринин сөзүн улам бирине «кооздоп» жеткирип турат.

Кээде адам араздашкан эки тарап менен да жакшы мамиледе болушу мүмкүн жана учур келгенде аларды жараштырууга умтулушу керек. Жараштыруу мүмкүн болбогон шартта аларга бири-бири жөнүндө чындыкты жана жарашууга түрткү боло турган маалыматтарды гана айтуу зарыл. Пайгамбарыбыз салаллаху алайхи ва саллам: «…Аллах ичиңерден эң жаман көргөнү сүйгөндөрдү ажыраштырып, күнөөсүздөргө азап апкелүүгө тырышкан чагымчылар» — деген.

Айтмакчы, бирөөнүн жабыр тартуусун алдын ала  токтотуу үчүн болгон эскертүү   чагымчылык  деп эсептелбейт.