14. КАРАҢГЫЛЫК КЕСЕПЕТТЕРИКараңгыда бейтааныш жерде колунда чырагы жок адам аңга түшүп, же аңгекти сүзүшү анык. Ошондой эле келечек да тагдырдын, жазмыштын адамга бейтааныш чексиз мейкиндиги жана анда билимсиз   жүрүү оор жана коркунучтуу.

Исламдын чыныгы ырахатын сезүү үчүн адамдын ыйманы билимге муктаж. Пендени кандай зат, эмне максатта жаратканын, Анын эреже-көргөзмөлөрүн кантип аткарууну үйрөнүү билим делет. Ал билим менен адам каалоолорун Жаратуучунун көргөзмөлөрүнө ылайык ишке ашырат. Анын бул жолдогу аракети калыс болсо Аллах алдында да даражасы бийик болот. Аллах Кураанда: «Билгендер менен билбегендер теңби?» — дейт. Ошондуктан Ислам билим алууга жана аны таратууга буюрат. Исламдын  чыныгы берекеси билимден жана аны турмушка ашыруудан башталат.

Азыркы  илимдин дүңгүрөп өскөнүнө карабай, караңгылыкта калгандар  көп. Адам окуганды, эсептегенди билгенине, алган бир канча жогорку билимине, академиялык даражасына карабай, кудайын тааныбаса караңгы бойдон кала берет. Караңгылык – тозокко кеткен жол. Адам ушунусу менен мертебесин төмөндөтөт. Өрт, сел, ачарчылык — адамга караңгылык апкелген кесепеттерден миңдеген эсе жеңил тартмыш.

Бул жашоо келечектин эгинзары. Жакшы дыйкан сымал келечегине кам көргөн адам туура жашоо үчүн билбегенин билүүгө умтулат. Чыныгы билим акыйкаттагы пайда- зыянды көрсөткөн колуна кармаган чырагы болуп берет.