8. МУСУЛМАН

Мусулман сөз төркүнүндө моюн сунуучу дегенди туюндурат. Адам  Аллахка моюн сунуу үчүн алгач Аны табуу зарыл. Анүчүн адамга акылы жетиштүү. Анткени, акыл ага жаратуучусун табуу үчүн берилген. Антпесе, анын тиричилигине инстинкти деле жетиштүү болмок.

Адам  Аллахын тапкан соң Анын динин үйрөнөт. Дин адамдын ченелбеген, өлчөнбөгөн, илим толук түшүндүрө албаган жашоосу, аны камсыздап турган чөйрөсү жана  ааламы тууралуу маалымат берет жана анда кантип жашоону үйрөтөт. Динди үйрөнүү менен адам өзүн, чөйрөсүн тарбиялап, жашоосун өздөштүрөт. Ушул процесс моюн сунуу деп аталат.

Спорт  менен машыкпаган, мелдештерден утпаган адам: «Мен  чемпионмун!» — деп кыйкыра бергенине  карабай чемпион болуп калбайт. Ошондой эле Ислам менен жашабаган адам «мен мусулмандын баласымын» же «мен мусулманмын» — деп  коюу менен мусулман  болуп калбайт. Ислам   тамактын алдында «бысмылда» деп, анан «омийн» деп коюу менен эле бүтпөйт. 

360 градус мейкиндикте, 24 саатык убакытта өтө кооз жана чебердик менен жаратылган микро жана макро ааламга шайкеш жашоону үйрөткөн универсалдык эрежеге умтулган, аны тургузган жана аны коргоп жашаган адам гана мусулман.