5. КААПЫР

Ататта, эл атеистти[1]каапыр деп келген. Таң калыштуусу эч бир атеист кудайды жок дегени менен өзүн ыймансызмын дебейт. А чынында аларды каапырдан да мурда ыймансыз (ишенбеген) деп атоо туура болмок. Анткени, ыйман – Аллахтын барлыгына, Анын жалгыздыгына, пайгамбарларына, китептерине, периштелерине, кайра тирилүүгө, Кыямат сотуна, акыретке, жакшылыгы жана жамандыгы Аллахтан гана боло турган тагдырга ишенүү делет. Атеист буларга ишенбейт. Аллах Кураанда андайларды «айбандар, балким алардан да төмөндөр» — дейт.

А каапыр сөздүк маанисинде жашыруучу деп которулат жана акыйкатты билип, анын акыйкатына көзү жетип туруп, аны  жашырган адамды аташат. Ал  Аллахтын барлыгына ишенет, Анын сөзүнүн акыйкатына көзү жетет, бирок ичи тардыгынан ал маалыматтарды жалганга чыгарат. Китеп ээлери пайгамбарыбыздын Аллахтын акыйкат элчиси экенин билишсе да аны жалганчыга чыгарып, акыйкатын чанышкан. Аллах аларды Кураанда каапырлар дегени да ошондон.

Булардын дагы бир түрү   Аллахтын барлыгын тан алат, «кудай барбы?» десең «ооба» дейт, бирок Анын буйруктарына баш ийбейт. Сыртында мусулман болуп көрүнгөнү менен өздөрү каалаган эрежелер менен жашайт. Буга Кураандагы Иблистин Аллахтын буйругуна  моюн толгогону үчүн: «Ал текеберленип, каапыр болду»[2] — делгени мисал.  Бир сөз менен айтканда, Аллахтын барлыгына ишенбеген, Анын динин четке каккан, ага каршы күрөшкөн, аны аткарбаган, жазасын тоотпогондун баары Кураанда каапыр деп аталган. Аллах алар тууралуу: «Сен аларга айткын, айтпагын угушпайт. Анткени, алардын кулактарын бүтөп, көздөрүн пардалап жана жүрөктөрүн мөөрлөп койгонбуз, аларга оор азаптар бар»[3] — деген.

Бул аяттардын азыркы ээлери  кимдер болду экен? Бүгүнкү  реалдуулукта  диний окуу жайларды бүтүрүмүш болуп, мамлекеттик органдарга кеңешчи, эксперт боло калып  Аллахтын динин бурмалап, бузгандар, элди адаштырган, алдаган, өзгөчө момун мусулмандарды эзип, кырып өлтүргөндөрдөргө жардам бергендер эмес бекен?

 

[1] Атеизм – (лат. а-жок, тео-кудай ) материалистик философияга негизделген идеологиялык доктрина

[2] Кураан, «Бакара»

[3] Кураан, «Ясин»