1. ЭМНЕГЕ БҮГҮН МУСУЛМАНДАР АЛСЫЗ?

Бүгүн чындыгында мусулмандар саны жагынан көбөйүүдө. Бирок алар көптүгүнө карабай, азчылыкка баш ийет. Адептүү болгонуна карабай адепсиздерге тебеленет. Кыйынчылыктан чыгууну билгени менен кыйналып жашайт. Аллах алардын мертебесин көтөргөнүнө карабай наалаттагандардан көз каранды. Колундагы зор күчтү баалабайт да дайым эзүү астында. Туура жолдо баратса да кемсинүүдө. Эмнеге?

Менимче алар эң оболу  беш убак намаз окуса да Аллах менен байланыша албаганында. Тагыраак айтканда арам мусулмандын экономикасы, медицинасы, билими, ибадаты, жада калса тамагына чейин басып, ал аны аңдабай да калды. Натыйжада ал адал жана арамда алданып тамагын булгады.

Өзүнүн  цивилизациясы турса светтик баалуулуктарга умтулуп калды. Анткени, ал өзүнүн аң сезимин динине жат түшүнүктөргө ачып берди жана мындан пайдаланган каапыр анын акылын уулап салды. Натыйжада ал чыныгы пайда-зыянда алданып, Акыретин булгады.

Жатындаш бир тууганынан да артык болгон бирадары турса, аны чанып дининин чыныгы душманын дос тутту, ага ишенди. Достук негизин унутту. Натыйжада чыныгы достон кур калып душманынын этегине намаз окуп, кор болду.

Дүйнөнүн ачкычы, улуулуктун китеби колунда турса, турмушундагы чечимди каапырдан алып, динине каршы салттар менен жашады. Натыйжада анда  диндин сүрөтү гана калып, өзү каапырга көз каранды болуп калды.

 

2003-жылы, 15-ноябрь, Ош шаары