3. ҮММӨТ АБАЛЫ

Бир түнү уктай албай кечтим   азап,

Билбейм, жообун таппайм, түн узап,

Билгендер,  айткылачы, акыл калчап,

Бирикпеди , мусулмандар улам  тарап.

 

Жашоо үчүн алпурушуп, далбастап,

Жалган айтуу адат болду бул үммөткө.

Жалдыратып, кол караткан алдууга,

Жалкоолук адал болду бул үммөткө.

 

Жакшысын билбей, жаманды жалгап,

Жарын кордоо салт болду бул үммөткө.

Жаштарын жалмап, кайратын камап,

Жакырчылык кесип болду бул үммөткө.

 

Байлары  сараң, барлары тажаал,

Бактысыздык багыт болду бул үммөткө.

Байбичелер бала бакпай, көчө таптап, 

Баласыздык сыймык болду  бул үммөткө.

 

Бакыргандар дүйнө талап, элди алдап,

Бачакташуу куп жармашты бул үммөткө.

Бачабаздар көчө бийлеп, эркек тейлеп,

Бакайлары арсыз болду бул үммөткө.

 

 

2012-жылы, 6-октябрь, Жалал-абад шаары