Эч бир адам өзүн ыймансызмын дебейт. Анткени, ыйман өтө бааланган барк жана даража. Ошондуктан кудай жок деген атеист да өзүн ыймансыз дебейт. Анын үстүнө акыркы учурда ыйман түшүнүгү өтө чиеленишип да кетти.  Ошого карабай адам өзүнүн ыйманы тууралуу ойлонуусу жана анын тегерегиндеги суроолорго жооп табуусу зарыл. Антпесе ал канчалык сабаттуу болбосун, алган академиялык билиминин даражасына карабай, караңгылыкта кала берет. Караңгылык өтө оор илдет жана аныйман нуру гана айыктырат. Ыйман бул ишеним. Тагыраак айтканда Аллахка, Анын периштелерине, китептерине, пайгамбарларына, акыретке, тагдырга болгон ишеним. Болгондо да аталгандардын ар бирине толук жана кынтыксыз ишенинүү менен калыптанган ишеним.

Эми ойлонуп көрүңүз: сиз ушулардын баарына Аллах айткандай жана Анын пайгамбары көрсөткөндөй кынтыксыз ишенесизби? Бул ишеним сизде толугу менен туура калыптанганбы? Кеп ушунда. Ислам дүйнө таанымы менен түптөлгөн ишеним гана ыйман деп аталат жана ал ишеним үчүн башкалардын оюна да, колунан да келбеген курмандыкка даяр адамды гана ыймандуу десе болот.

Ыймандын даражасы улуу жана Аллах пендесинин ыйманы үчүн анын тоодой күнөөлөрүн кечирүүгө даяр. Ал тообо кылган ыймандууну кечире берет жана кечиргенди жакшы көрөт.

Эмнеге ыйман мындай даражалуу? Анткени, адам ыйманы менен гана Жаратуучусун, Анын пайгамбарын, динин таныйт жана Анын көрсөтмөсү менен жашайт. Аллахтын буйруктарын, Анын пайгамбарынын көрсөтмөлөрүн тан албаган адам ыймандуу делбейт. Ошондой эле, Аллахтын буйруктарын, көрсөтмөлөрүн тан алса да алар менен жашабаган адамды да ыйманы толук дегенге эрте.

Жаратуучусунун, Анын акыркы пайгамбарынын буйрук-көрсөтмөлөрүн жөн эле аткарып эмес, аларды наалыбай, ыраазы болуп аткарган адамдын гана ыйманы толук делет.

Ал эми Аллахтын буйрук-көрсөтмөлөрүн башкаларга да жеткирип, аларга үйрөтүп жана жайгандардын ыйманына теңдеш жок. Алар Аллахтын сүйгөндөрү жана аларга Бейиште атайын кооздолгон сарайлар, эч бир адам жана жин көзү түшпөгөн аруу жубайлар камдалган. Мына буга жетүү үчүн уюштурулган жашоо чыныгы ийгилик деп эсептелет жана ага ыйман деп аталган шаты менен гана көтөрүлүүгө болот.

 

 

 

 494 total views,  1 views today

от marstanbek

Яндекс.Метрика