4. ӨЛГӨНДӨН КИЙИН ЭМНЕ БОЛОТ?Бир жолу мени бир досум үйүнө «Тез кел, өтө олутуу сөз бар» — деп чакырды. Барсам, жашы биздин курактан өтүп калган эки аксакал отуруптур. Досум аларды мага тааныштырды. Анан: «Булар менин жакын агаларым, чынын айтсам, көптү билгендер жана буларга Исламды түшүндүрө албай, аргасыз сени чакырдым» — деп алардын бетинче эле айтып салды. Анан мен: «Исламды мен деле анчейин биле бербейм. Анын үстүнө убактым да тар эле» — демиш болдум, бирок, аргасыз отуруп калдым. Алардан бирөө: «Ук, үка! Мына силер Ислам дейсиңер. Сирияда эмне болуп жатканын карачы. Египетти айтпа…» — деп Ислам тууралуу билгендерин төкпөй ирээти менен айтып кирди.

Чынында экөө тең азыркы абалды түшүндүрүүдө алдыга жан салбагандар экен. Жарым сааттай үн катпай угуп отурдум. Сөз ыңгайы келгенде мен да кепке аралаштым. «Агайлар кечиресиңер, балким суроом адепсиз туюлаар. Ошентсе да, айтсаңыздар: силер да өлөсүңөрбү?» — дедим. Алар күтүүсүз такыр башка нукка бурулган сөздөн алдастап калыштыбы же мындай суроону угушкан эмеспи же айтор алгач дымый түшүштү. Анан бирөө: «Албетте, эми тирүү жанбыз, өлөбүз да. Түбөлүк эч ким жок» — деди. «Анда айткылачы, өлгөндөн кийин эмне болосуңар, билесиңерби?»  — деп кийинки суроону бердим. Бу жолу тыным көбүрөөк созулду. Чынында алардын бул тууралуу оболу ойлонбогонун байкадым. «Мейли Сирия менен Афганистан кыйрап калсын, Египет океанга чөксүн, террористер кырылып кетсин, экономиканы космоско жетсин, мамлекетибиз дүйнөнү башкарып калсын. Мунун баары сонун. Бирок… силер өлгөндөн кийин эмне болосуңар?» — деп кайра сурадым. Жооп жок. Акыры бирөө акылын жыйды окшойт: «Эми, үка бизди тозокко түшөсүңөр дегиң келип атса керек. Ал жактан тозокту ким көрүп келиптир?» — деди. «А ал жакта тозоктун жоктугун ким көрүп келиптир? «Бул жакта тозок жок экен, каалагандай жашай бергиле» — деп ким айтты?» — деп суроого суроо менен жооп бердим. Дагы дымып калышты, анан бирөөсү: «Албетте, эми антип айткан адам жок…» — демиш болду, бирок, сөзүн бүтүрө албады. «Мени кечиресиздер, убактым келип калды, чыгайын» — дедим да, дасторкондон турдум. Койо беришпейт. Кийин дагы жолукмай болуп араң кутулдум.

Мына ушундай. Өлүм күтүүсүз келүүчү кубулуш жана адам бул жашоодо кантпесин, эмнеге жетпесин, анын акырын ойлонуусу зарыл. Айтмакчы, өлүмдөн кийинки жашоону, тозокту жана бейишти пайгамбарыбыз өз көзү менен көрүп келген жана ага ишенүү ыймандан.

 

 

 

194 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Facebook комменттер

Коммент
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *