Чынында адамдын бул жашоого ыктыяры жок. Тагыраагы бул жашоого жаралуу же андан баш тартуу укугу адамга башатында эле берилген эмес. Адам Жаратуучусу белгилеген ажалы келмейинче жашоодон башкага аргасы жок.

Атанын белинде урукка айланып, андан энеге өткөн миллиондогон сперматозоидтен «ким төрөлгүсү келет?» — деп эч ким сурабайт жана андан бирөөнүн гана эненин тукумуна жалгашып, жатында өөрчүп, тогуз айдан соң төрөлүшүндө эч бир адамдын ыктыяры болгон эмес. Бул чындык.

Ошондой эле, төрөлгөн соң, адамга бу дүйнөнү таанып, анын ар кубулуштарын баамдай ала турган акыл-эс берилет жана ал андан да баш тарта албайт. Тетирисинче, ал чөйрөсүн, табиятын түшүнүү үчүн акылын өөрчүтүүгө жан далбастайт. Бул да чындык.

Адам жада калса өз денесине ээлик кыла албайт. Анын кан айлануусу каалоосунан көз каранды эмес, көзүн тизесине көчүрө да же дагы бир кулак тиге да албайт. Аз келгенсип, жеп жаткан тамагына да алы жетпейт. Денеси табиятына жарашса гана аш кылат.

Жашоо кызык болгонуна карабай, оор болуп, туңгуюкка кирип калса, тиричилик айлампасында чөгүп баратса да же жашоо түйшүгүнөн тажаса – адам өлө да албайт. Өз колу менен өлгөндөрдүн ажалы жетсе гана өлөт. Жетпесе жашоосу улана берет. Адам ажалы жетсе өлүмдү каалабаса да өлөт. Адамдан эч нерсе көз каранды болбосо, жашоонун маңызы эмнеде?

Ыктыяр Ээси Аллах берген жашоону уюштуруудагы жоопкерчилик гана жашоонун маңызы делет. Анткени, адам жашоосун уюштуруу үчүн жоопкер. Ошондой эле, Аллах адамга жашоосун туура уюштурууну да буюрду жана аны пайгамбарлары аркылуу үйрөтүп келди. Анын акыркы пайгамбары адамзатынын табиятына төп келген жана кыяматка чейинки жашоосуна тете эрежелерди үйрөтүп кетти. Бул да болсо – дин. Адам дини менен гана адам.

Демек, адам Жаратуучусунун алдында ал диндин  башкаларга жетүүсү үчүн да жоопкер. Дин ар бир адамдын жашоосуна кирсе гана Аллах ыраазы болот. Антпесе, адам – адам тибиндеги айбанга, ал эми коому караңгылык сазындагы жапайылыкка айланып, Аллахтын нараазылыгынан улам, акырети да ойрон болот.

 

 

 

 

 761 total views,  1 views today

от marstanbek

Яндекс.Метрика