32. АЖЫРАШУУ. НИКЕ ЖАНА ИНСТИНКТ

Баш кошкон жубайлар ислам шариаты көрсөткөн нике менен жашашса гана бактылуу болушат. Бул талашсыз аксиома. Бирок «Шариатсыз деле бактылуу жашап жаткандар бар го» дегендер табылат. Албетте, айланага сарапасеп салса көптөгөн жаныбарлардын жупташып жашагандарын көрүүгө болот. Там  бооруна уя салган чабалакейлерге көз чаптырган адам алар да молдо чакырып нике кыйдырбаганы менен өтө эле ынтымакта турушканын баамдайт.  Балапандарын ачып, аларды чогуу багышып, уядан чогуу учурушат жана  түйшүгүн  ар бири өз алдынча түшүнүп аткара беришет. Келээрки жылы дагы эле ошол уяга учуп келишет да мурдагы жашоо улана берет. Ал эми аккуулардын бир түгөйү өлүп калса кусалыктан экинчиси да өлүп калат дешет. Кээ бир сүт эмүүчү жаныбарлар түгөйүнөн калса өзүн жардан ыргытып каза кылышат дегендерин укканбыз.  Айтор Алла аларга жашоо гаризасын — инстинкти салып берген жана алар ал инстинктин негизинде гана жашашып, өз алдынча мыйзам чыгара  алышпайт.

Бирок өз алдынча ой жүгүртүп, жакшы жаманды ажырата алчу адам да Алла жараткан мыйзам менен үй-бүлөө курбаса анын жаныбарлардын жупташуу инстинктинен өйдөлүгү жок. Динден алыс курулган үй-бүлөө адатта көп титирөөлөргө дуушар боло берет. Алардын  кээ бирлеринин көп убакытка чогуу жашаганына бири-бирине кокусунан төп келип калганы да себеп болот. Анын үстүнө адам өзү ойлоп тапкан мыйзамдын кемчилиги көп болгондуктан аны каалагандай бурмалап отуруп, жубайлар өздөрүнүн  кемчилигин мыйзамдаштырып ала алышат,  кааласа буза беришет, кааласа сактабай деле коюшат. Мисалы, батыштын  белгилүү киножылдыздары  нике куруу үчүн түзүлгөн келишимдерине ылайык — эри аялы менен төшөккө жумасына бир жолу гана жатуу  укугун белгилешкен. Эгер жубайлардын бири  андан көбүрөөк кааласа кошумча акча (!) төлөйт. Ошондой эле аялынын башка бирөө менен ойноштук кылууга да акысы бар. Эгер ал төрөп калса ага да кошумча ири суммада акча талап кылынат экен.

Албетте, бул жалпы кабыл алынган эреже эмес, бирок ушундай эрежелерди ар ким каалагандай киргизүүгө болот. Анткени, алардын  Алла менен иши болбогондуктан өздөрү ойлоп тапкан мыйзамдары ар нерсеге жол бере берет. Аллах алар жөнүндө: «Чындыгында, тирүүлөрдүн Алланын алдындагы эң жамандары Анын аяттарын четке кагып, Ага ишенбегендер» («Анфал», 55) дейт. Анын үстүнө Аллахка ишенбегендер бул жашоонун көзгө көрүнгөнүн гана баамдашарын Аллах ыйык Куранда «Алар бул жашоонун сыртын гана билишет, ал эми келечектеги жашоо жөнүндө камсыз» («Рум», 7) деген. Демек,  динсиз курулган үй-бүлөө көпкө туруусу кыйын. Жубайлар дайым жаңжалдаша берип, аягы психологиялык оор басым менен бүткөн чыр-чатактуу ажырашууга алып келет.

Ал эми ислам менен курулган үй бүлөө Аллах айткан эрежеге жубайлар экөө тең баш ийип жашагандыктан жаңжалдар  жана ажырашуулар жокко эсе. Аллах Кураанда: «Алар менен жакшы мүнөздө болгула» («Ниса»,19) деп жубайларга буйрук кылат.

Бирок кээ бир себептер менен – төрөй албаганына, оорукчандыгына, такыр эле начар мүнөзүнө байланыштуу ажырашуу муктаждыгы келип чыкканда, Аллах: «Ажырашуунун эки бүтүмү бар: же жакшылык менен карма же аны жакшы мүнөздө узат» («Баккара», 231)  деп сунушу аркылуу буйрук кылат. Сабырдуулук менен жубайын кармап калса Аллага жаккан амал болот. Эгер андай мүмкүндүгү жок болуп, ажырашуу келсе аны кемсинтпей, таарынтпай, уятын сактап, намысына доо кетирбей, тууганындай узатуу мусулман мүнөзүнүн пазилетинен.