28. ЖУБАЙЛАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

Жубайлардын тойдон ары жакшы жашоосу —  алардын ортосундагы мамилелери   алардын өз милдеттерин аткаруу менен укуктарынын сакталышынан көз каранды. Ошондуктан алгач милдет жана укук тууралуу түшүнүк алуу зарыл.

Пайгамбарыбыз салаллаху алейхи ва саллам: «Аллахтын кулдарындагы акысы (укугу) – алардын Ага эч кимди жана эч нерсени шерик кылбай ибадат кылуусу, ал эми кулдардын Аллахындагы акысы – Ага эч кимди жана эч нерсени шерик кылбай ибадат кылгандарды жазалабоо» (Бухарий, Муслим) — дейт. Бул хадистен Аллахтын укугу аркылуу Анын пенделеринин милдеттери айкын болуп, аларды аткаруу менен пенде Аллахтын акысын берген болот. Тетирисинче Аллахтын акысын бербөө — Анын укугун бузган болуп эсептелет.

Аллах субхаану ва Таала бирөөнүн укугун бузгандарды — зулум деп жаман көрөт. Анткени, Ал ар бир макулуктун акысын — анын укугу деп бекитип, анын сакталуусун башка макулукка милдет кылып берди. Демек укук деп кимдир бирөө тарабынан аткарылчу милдетти айтса болот.

Ошондой эле жубайлардын мамилесинде бирөөсүнүн укугу — экинчисине милдет. Бул эреже сакталганда гана Аллах ал жубайларга сыйлык берет. Бирок жубайлардын укуктарын жана милдеттерин кароо —  алардын бири-бири алдындагы абалдарын түшүнүүдөн башталат.