ЭМНЕГЕ ПАЙГАМБАРЫБЫЗГА ҮЙҮНДӨ КОЛ САЛГАН ЭМЕС?Пайгамбарыбыз салаллаху алайхи ва салламдын өмүр баянына кызыккан адам, аны изилдеген сайын жаңы кыйрлар ачыла берет. Жөнөкөйгө көрүнбөгөн маселелерди ойлоно баштайт жана күтүлбөгөн жооптор табылат. Ал эми кээ бир суроолорго жооп табуу үчүн бүтүндөй китептерди окуп чыгууга туура келет.

Бүгүн мен силер менен пайгамбарыбыз салаллаху алайхи ва салламдын Меккеден Йасрибке жер которуп кетээр түнү тууралуу сүйлөшкүм келди.

Ислам чакырыгына туруштук беле албай шайы ооган Курайштар жаңы диндин таралуусун пайгамбарыбыздын көзүн тазалоо менен гана токтотуу ыктымалын эбак эле түшүнүшкөн. Бирок аны ишке ашырууга анчейин даай алышкан эмес. Ал эми азыр абал өзгөрдү. Мусулмандар Йасрибке көчө башташты жана ал жерде Ислам борбору  тикеленсе Курайштарга оор болоору эми анык көрүндү. Алар шашылыш жыйын өткөрүп, анда пайгамбарыбызды ар бир уруудан адам чыгып, анын үйүнө бастырып кирип баары чогуу кол салууну келишип тарашты.

Бул тууралуу пайгамбарыбыз салаллаху  алайхи ва салламга Жебирейил периште кабар берди жана Аллах анын да көчүүсүнө уруксат бергенин айтты. Аягында: «Бүгүн адаттагы жериңе жатпа» – деп кеңеш берди. Пайгамбарыбыз  салаллаху  алайхи ва саллам дароо Абу Бакрдин үйүнө барып, көчүүгө байланыштуу маселелерди сүйлөшүп кайтты.

Белгиленген убакты Курайштар пайгамбарыбыздын үйүнүн алдына чогулушту жана ага үйдүн сыртында, ал Каабага түнкү намазга чыкканда кол салмай болушту.  

Түн кирип, пайгамбарыбыз  салаллаху  алайхи ва салламдын сыртка чыгаар убактысы келгенде: «Менин ордума жат, алар сага эч зыян келтире алышпайт» – деп, Алини өзүнүн ордуна жаткырды да үстүнө өзүнүн  дайым жамынып жаткан Хадрамауттан келген жашыл чапанын жаап койду. Соң үйдөн чыгып: «Биз алардын алдыларынан жана артынан тосмо койгонбуз, көздөрүн пардалаганбыз, алар көрө алышпайт»[1]  – деп жерден алган бир чеңгел топуракка дем салды  да дубалдын ары жагындагы каапырларды көздөй чачты. Топурак каапырлардын баарына жетти жана алардын көздөрү ачык турганы менен аралап өтүп кеткен пайгамбарыбыз салаллаху  алайхи ва салламды көрбөй калышты.

Пайгамбарыбыз салаллаху  алайхи ва саллам даяр турган Абу Бакрдикине келди жана экөө шаардан дароо чыгып кетишти. Ал эми пайгамбарыбыздын чыгуусун күтүп отурган курайштар  үргүлөп отуруп, акыры уйтап калышты. Аларды көчөдөн өтүп бараткан бирөө ойготуп, бул жерде эмне кылып отургандарын сурады. «Биз Мухаммадты күтүп жатабыз» – дешти Курайштар. Ал пайгамбарыбыздын короодон эбак эле чыгып кеткенин айтты. Мушриктер   пайгамбарыбыз салаллаху  алайхи ва салламдын эшигин шыкаалап карашты. Анын чапан жамынып уктап жатканын көрүп, кайра тынчып калышты.

Бирок, таңга жуук пайгамбарыбыздын адатынча сыртка алигиче чыкпаганы мушриктерди ойго салды. Алардын бир бөлүгү дубалдан ашып кирип үйдүн терезесин шыкаалады жана бул сапар жарыктан пайгамбарыбыздын ордунда Алинин жатканын көрүштү. Алар алдастай түшүштү, анан үйгө үйүлүп, бастырып киришти жана чочуп ойгондон Алиден: «Мухаммад кана?» – деп  сурашты,  Али: «Мен эч нерсе билбеймин» – деп жооп берди[2]. Курайштар пайгамбарыбыздын чынында чыгып кеткенине эми көздөрү жетти жана дароо Йасрибке кеткен жолго чыгышты. Бир канча аралыкка чейин издеп барышты, бирок натыйжа чыккан жок. Эч ким көрүнбөдү.

Бул пайгамбарлыктын он төртүнчү жылынын сафар айынын жыйырма жетисине караган түнү эле.

Суроо: Эмне үчүн каапырлар бул түнү пайгамбарыбыз салаллаху алайхи ва салламдын үйүнө дароо бастырып киришкен жок? Аларды пайгамбарыбыздын үйүнө бастырып кирип кол салуудан эмне токтотту? Эмне үчүн алар алгач аны көчөдө күтүп отурушту?

Мунун жообу өтө кызык. Суроо “Улуу пайгамбардын ыйык жолу” китебинен алынды.

 

 

[1] Куран, «Йасин», (36), 9

[2] Ибн Хишам, «Ас-сиира ан-набавийя», 1/483.