АБУ БАКРДИН ШЫМЫНЫН БАГЕЛЕГИПайгамбарыбыз салаллаху алайхи ва саллам Ислам үммөтүнүн негиздөөчүсү жана көзү өткөнгө чейин аны тарбиялады. Ал ошондой эле мусулман коомундагы ар бир мамилени,  кубулушту тыкан күзөтүп, ар кырдаалга жараша чечим берип, анын аткарылуусун да көзөмөлдөп турган. Эч бир нерсени майда деп көз жаздымда калтырган эмес. Өзүнүн да: “Эч нерсени майда көрүп маани бербей калтырбагыла” – деген маанидеги хадиси белгилүү.

Мисалы, бир күнү Мадинага Исламды кабыл алган кайсыдыр уруунун өкүлдөрү келишип, пайгамбарыбызга жолукканы мечитке келишти. Алардын кээ бирлеринин жакасында (уруусунун салты го балким) жибектен тигилген тилкелери бар экен жана пайгамбарыбыз аны өз колу менен жыртканы маалым.

Ошондой эле пайгамбарыбыз салаллаху алайхи ва саллам жат аялдар менен кол берип көрүшкөн эмес. Бул да бир караганда балким көнүмүшкө айланган адат бизге жөнөкөйдөй эле көрүнөт. Бирок пайгамбарыбыз буга бузукулуктун каалгасындай караган жана андан катуу тыйган. Же узун, жер сүрүп кийген кийимдерди тыйганы да маалым. Албетте ал андай кийимдерди кыскартууну (намаз учурунда гана түрүп коюуну эмес) талап кылган. Бул да биз үчүн майда барат. Бирок өкүмү катуу.

Буга окшош биз үчүн майда көрүнгөн, бирок пайгамбарыбыз саллаху алайхи ва саллам катуу тыйган өкүмдөр толтура.

Суроо: Абу Бакрды кээде багелеги жерге сүйрүлүп калчу. Муну баары көрчү, пайгамбарыбыз салаллаху алайхи ва саллам да муну байкачу. Бирок аны багелеги үчүн урушчу эмес, аны кыскартуусун да талап кылчу эмес. Эмнеге?