Бир жолу пайгамбарыбыз салаллаху алайхи ва саллам сахабалары менен базардан өтүп баратып, анын четиндеги арыкта өлүп жаткан улакты көрөт. Анын алдына барып, кулагынан бир аз өйдө көтөрөт да, карап турган сахабаларына: «Бул улакты ким бир дирхемге сатып алат?» — деп кайрылат. Сахабалары пайгамбарыбызды таарынткылары келбесе да «Эй, Аллахтын элчиси! Мунун кандай пайдасы бар?» — дешет. Пайгамбарыбыз салаллаху алайхи ва саллам улакты кармап туруп: «Бул улакты ким сатып алгысы келет?» — деп суроосун дагы кайталайт. Сахабалар бул жолу да таң калышат. Арасынан бирөө чыгып: «Эй, Аллахтын Элчиси! Бул тирүү болсо да бир жөн, бул тарп го» — дейт. Андай пайгамбарыбыз: «Аллах менен ант ичем! Бул дүйнөнүн жыргалы ушул улакча да эмес» — деп жоон берди.

 

 

 

 781 total views,  1 views today

от marstanbek

Яндекс.Метрика