Аллах сан жеткис планеталарды жаратып, арасынан  жер шарын өтө көркөм кылып кооздоду. Анда түрүнө сан жеткис өсүмдүктөрдү, жан-жаныбарларды жашатып, арасынан адам затынын  мертебесин улуу кылды. Аны кыяматка чейин жетектөө үчүн көптөгөн пайгамбарларды жиберип, арасынан инсан жана жин  тарыхындагы  эң улуу адам – Мухаммад салаллаху алайхи ва салламды акыркы пайгамбарлыкка тандады жана аны шаарлардын улуусу – Меккеден чыгарды. Аллах менен улуу пайгамбарды  улуу периште Жибрийл периште байланыштырып турду. Аллах улуу ортомчу аркылуу Өзүнүн китептеринин эң улуусу Куранды түшүрдү. Бул улуу китеп улуу Рамазан айында түшө баштады.  Бул улуу китеп, эң улуу коом – Ислам үммөтүнө түшүрүлдү.  Эмне үчүн?

Менимче, Аллах адам затын  улуу коом – мусулман үммөтү баштоосун каалады.  Бул улуу даражага жетүү үчүн тандалган коом Куранды баардык маселелерди адилет чечүүчү жалгыз мыйзам катары түшүнүүсү зарыл эле. Аллах Куранда: «… Раббыңдын  ызны менен сен элдерди караңгылыктан жарыкка, Азиз, макталган Аллахтын жолуна алып чыгуу үчүн Биз түшүргөн китеп мына»[1] — дейт. Тилекке каршы  мусулман үммөтү бул китепти түшүнүүдөн узаган сайын анын бактысыздыгы жакындай берди.

Аалам Аллах белгилеген жалгыз мыйзамга моюн сунат жана бул мыйзамдан кыпындай  четтесе – урайт жана жашоо токтойт. Инсан турмушу да  Куранга гана моюн сунса бактылуу, андан сыртта калса – бактысыздык.

Дин душмандары: «Аллах Куранды жапайы арабдарды оңдоо үчүн түшүргөн жана ал максат ишке ашты», — дешип, Куранды мактамыш болгону менен адамдардын баамын булгайт. Чындыгында, Аллах Куранды  бүт адам затын эскертүү үчүн түшүргөн жана аны  ээрчигендерге бакубат жашоо, бактылуу акырет убада кылды. Демек, Куран заман-доорго, адамдардын улутуна, расасына, жашына же жынысына карабай, ар бир эл ээрчий турган турмуш эрежеси. Аллах Куранда: «Акыл ээлери Анын сөздөрү үстүндө ойлонуусу  жана эстеп калуусу үчүн сага түшкөн мубаарек китеп»[2] – дейт.

Куранды түшүнүү акылдын курчтугун талап кылат жана бул түйшүктө туруктуулук зарыл. Өзгөчө, акылды курчутууда өжөрдүк менен үйрөнүү сөзсүз түшүмүн берет. 

[1] «Ибрахим», 1

[2] «Сад». 29

от webilim

Яндекс.Метрика