Инсаниятты  оңой ишендирүү   үчүн  Аллах пайгамбарларына   доорундагы эң өнүккөн багыттан мөжиза[1] көрсөтүп турган. Мисалы, Муса а.с.дын доорунда сыйкырчылык туу чокусуна жетип, көз бойомочулук катардагы эле көрүнүшкө айланган жана Муса а.с.  фараонду ынандыруу үчүн аса таягын жыланга, а дарыяларды аккан канга айлантып, асмандан бакаларды жаадырып чыныгы мөжизаларды көрсөттү. Мунун акыйкат экенине сарай сыйкырчылары да тан берип, ыйман келтиришти. Аягы Муса а.с. фараондон элин куткарып баратып деңизди жарып өттү. Муну анын коому көрдү жана анын акыйкат пайгамбары экенине ишенди. Убакыт өтүп, бул мөжизалар китеп беттеринде гана калды.

Кылымдар өтүп,  табыпчылык өнүккөн Иса а.с.дын доорунда,  табыптар «биз айыктыра албаган өлүм эле калды» – дешкен.  Өмүрү  табып болуп көрбөгөн Иса а.с. өлүктү сылап тирилткенин көргөндөр Аллахтын кереметине ынанып, анын  чыныгы пайгамбарлыгына ыйман келтиришти. Бирок, Иса а.с. өз тапшырмасын аткарып, асманга көтөрүлгөн соң  бул мөжиза да аяктап, калган муундарга эскерүүлөр гана калды.

Аллах пайгамбарыбыз  салаллаху алайхи ва салламга  Куранды түшүргөн доордо араптар сөзмөрдүк жана чечендикте алдына адам салган эмес. Согуш  майданында адамдар жашоо үчүн алпурушуп, өлүм  кыжаалатында турган катардагы жоокердин жазган төрт сап ырын – азыркы  айтылуу акындар илхам чокусуна конуп да  жаза алышпайт. Ошол доордогу эң калак акындын акыйнек сөздөрү  азыркы тилчилер колдонгон сөздүктөрдөн табылбайт. Сөз чебердиги ушундай өнүккөн доордо, кат таныбаган Мухаммад салаллаху алайхи ва саллам окуган Аллахтын аяттары эң атактуу жана жетик акындарды да таң калтырган. Курандын акыйкат мөжиза экенин сөз баалагандар гана тан алат.

Бүт  пайгамбарларга берилген мөжизалар да алардын өмүрү бүтөөр менен аягына чыккан. Ал эми Аллах акыркы пайгамбары  Мухаммад салаллаху алайхи ва салламга берген мөжизасы – сөздөрдүн төрөсү – кереметтүү Куран – кыяматка чейин бүтпөйт!

[1] Пайгамбарларга гана берилүүчү керемет.

 599 total views,  1 views today

от webilim

Яндекс.Метрика