Пайгамбарыбыз салаллаху алайхи ва саллам 23 жыл бою Мекке мушриктери менен бул улуу Китептин аяттарын жарыялап күрөштү. Куранды  мушриктер – ыр – деди.   Аллах  Куранда: «Эгер Биз пендебизге түшүргөн нерседе шек санасаңар, ага окшогон кичине болсо да  бир сүрөнү алып келгиле…»[1]«…жиндер менен адамдар бир ушундай сүрө апкелсинчи…» –деди. Алар бул эрөөлгө жооп берүүгө убактысы, мүмкүнчүлүгү да бар эле, бирок кудурети жетпеди. Ошондой эле Курандын түшкөнүнө 1400 жылдан ашуун убакыт өттү – нечендеген залкарлар акындардын бири да Курандын аяттарына окшогон бир да сапты жарата албады. Тетирисинче нысабы барлары Курандын мөжизалыгын тан алса, акмактары ичи күйүп, алсыздыктан алакананын жайып кетүүгө мажбур болушту.

Пайгамбарыбыз салаллаху алайхи ва салламдын кайнаса каны  кошулгус душманы Валид ибн Мугира Куран аяттарын укканда: «Мен азыр Мухаммадтан бир сөздү уктум, Аллахка касам, бул инсан же жиндин сөзү эмес, алардан бийик сөз жок. Ал  ыр болгондо билмекмин. Силер Мухаммадты  жинди дейсиңер, бирок бир жолу анын делбесин көрдүңөрбү? Аны палчы дейсиңер, бир жолу пал ачканын көрдүңөрбү? Аны акын дейсиңер, бир жолу ыр окуганын уккансыңарбы? Аны жалганчы дейсиңер, бир жолу калп айтканын билесиңерби?» – деп  сураганда, пайгамбарыбыз салаллаху алайхи ва салламды куугунтуктап, кемсинтип, аны кордогондор да: «Аллахка касам, жок!» – деп жооп берүүгө аргасыз болушкан. Ал доордо Курайш уруусунун акындары мелдешип,жеңип чыккандын ырын – андан жакшы ыр жазылмайынча Каабанын дубалына илип коюшчу. Бир күнү Али таң атаарда ал дубалга Курандын «Каусар» сүрөсү жазылган баракты илип койгондо, андан күчтүү ырды эч ким жаза албагандыктан, ал барак  көпкө чейин илинип турган. Ошондо атагы алыска чыккан, ыр мелдештеринде ага бирөө даап чыга албаган, алдыга акын салбаган   Амр аль–Кайс аргасыздан: «Бул адамдын сөзү эмес» – деп «Каусардын» ылдыйына жазганга араң жарады. Аллах Куранда: «Айт, эгерадамдар жана жиндер тайпасы  ушул Куранга окшогон китепти апкелүүгө бири–бирине жардамчы болушса да  ага окшошту апкеле алышпайт»[2] – дейт.


[1] «Баккара», 23

[2] «Исра», 88

 1,466 total views,  1 views today

от webilim

Яндекс.Метрика