Жаңылануу адамдын жашоосунун эң зор талабы. Анткени, анын өмүрү чектелүү жана аны сапаттуу жашоосу үчүн өнүгүүсү талап кылынат. Бирок, зарыл болгонуна карабай адамды өнүгүүдөн тоскон кырдаалдар да кездешет. Өзгөчө, таарынычтар, ишке ашпаган каалоолор өз учурунда жетишээрлик изилденбесе – үстүртөн «тон бычып алуусу»  ыктымал жана реалдуулуктан алыс «бычылган тон» адамдын таарынычын «актап»,  ал өзүн таарынткан, же ишеничин актабаган тарап менен мамилелерди чектеп, аракеттерден тосуп,  демилгесин тушай баштайт.

Мисалы, аялы күйөөсүнүн күтүүсүз жасаган орой мамилесине таарынышы ыктымал. Анткени, анын оюнда аял заты сылык мамилеге татыктуу. Таарыныч пайда болду, анткени, аялдык күткөнү ишке ашпады жана натыйжада таарыныч пайда болду. Кечинде эри жумуштан кайтканда аялы адаттан башкача – суук тосуп алды. Бул күйөөсүнө жаккан жок, себеби ал да үй бүлөсү үчүн иштеп, жан үрөтүп жүрөт жана ага да аялы түшүнүү менен мемиле жасашы керек эле. Андан ары жаңжалга  бир кадам.

Канткенде да үстүртөн ой – пайда алып келбейт жана анын түбүндөгү кеселди аңдоо – оор болгонуна карабай зарыл түйшүк. Демек, эң оболу адам үстүртөн бычылган ойго алаксыбай, аны «чындап» аракетке  түрткөн ойду табуусу жана аны алмаштыра билүүсү зарыл. Мына ошондо гана ал мамиленин түпкүрүндөгү түрткүнү түшүнөт.

от webilim

Яндекс.Метрика