АТА-ЭНЕНИН ЖАНАЗАСЫН ӨЗҮ ОКУУЖаназа мусулмандын Шариат бекиткен урматы жана сөөктүн тирүүлөрдөгү акысынын бири. Мусулман башка мусулмандын жаназасына туруусу коомдук милдет. Эгер жаназага эл турбаса, Аллах алдында бүт коом күнөөлүү болот. Анын үстүнө Аллах мусулмандын сөөгүн жаназасына жараша кабыл кылат дешет. Ошондуктан жаназага адам көп жыйылса, сөөккө ошончо пайда.

Жаназа да намаз болуп эсептелет жана ал жамаат менен окулат. Болгону анын азаны жана кооматы адам төрөлгөндө эле ат кою менен айтылып калган. Ошондуктан адамдын жашоосу азан менен намаздын ортосундагы убакыттай тез өтүп кетет.

Сөөк жуулган жерден табыт менен чыгат. Аялдар жаназа саптарынан оолак жакка жылышат. Жаназага эркектер гана турат. Адатта, имамдыкка молдолор өтөт жана алар элге маселе да куруп беришет. Табыт алдында айтылган сөздөр өзгөчө таасирдүү келет.

Соң, молдо элди сапка тизет. Жаназага даарат менен гана туруу керек. Кээ бир жерлерде жаназанын алдында сөөктүн эсебине келмелерди кайталагандар болот. Андан ары молдо сөөк тууралуу сурап, аласа бересенин мойнуна алган уулун элге тааныштырат.

Шариат жаназага уулдун өзү имамдык кылганын туура дейт. Жаназа намазын жаттап алуу анчейин кыйын эмес жана бул ар бир мусулман билүүсү зарыл болгон намаз.

Уул сапка тизилген элден: «Атам кандай адам эле?» же «Энем кандай аял эле?» деп сөөк тууралуу сурайт. Андан соң «Атамдын же энемдин аласасы болсо мага бересиңер. Бересеси болсо менден аласыңар» деп үч жолу үнүн баары уга тургандай катуу кайталайт. Соң, кулагын кагып жаназага киришет.

Жаназа бир эле рэкет, төрт жолу кулак кагылат жана салам берилет. Алгач ниет кылынып колдор кулак деңгээлине көтөрүлүп «Аллаху Акбар!» сөзү менен кулак кагылат. Соң сана окулат жана имам кулак кагат. Анан намаздагы салават айтылат. Соң имам дагы кулак кагат. Анан маркум үчүн жаназанын дубасы окулат. Соң салам берилет жана ушуну менен жаназа бүтөт.

Жаназа бүткөн соң тууган урук табытты көтөрүп, сөөктүн жаңы конушун көздөй тез кадамдар менен жөнөйт.