СӨЗ АЯГЫБисмилляхир Рохманир Рохийм!

Момундун жашоодогу негизги максаты Аллахтын ыраазылыгын табуу жана аны адеп- ахлагысыз табуу мүмкүн эмес. Ал эми Ислам адебин өз кезегинде сүйлөө маданиятысыз элестетип болбойт. Мусулмандын акылын, илимин жана адебин сүйлөгөн сөзүнөн байкаса болот. Момун уккулуктуу сүйлөөгө жана тилин жакшы тарбиялоосу зарыл. Тыңшаган адамга сөзү таасирдүү болуу үчүн мусулман көп сүйлөбөй, орду келгенде гана жана аз сүйлөгөнү оң. Акылдуу адам, ойлонгон нерсесин эле сүйлөй бербейт. Сүйлөй турганын гана ойлонот. Адамга бул адепти бере турган Ислам дини жана анын булагы — Кураан. Пайгамбарыбыз салаллаху алайхи ва саллам: «Жүрөгүндө Кураандан бир нерсе болбогон адам, чалдыбар үй сыяктуу»— деген. Бирок, азыр батыш адебин тутунгандар «кантип эле адам жалгыз Кураандан тарбияланып калсын, дүйнөлүк мадаят деген бар…» дейиши мүмкүн. Дүйнөлүк маданият жана анын анабашы болгон азыркы батыш маданияты да өз кезегинде түрткүнү динден алганын бираз эле изденишсе баамдашат. Кеп келечек муундардын тарбиясын мусулмандар өз колдоруна алуу зарыл. Демек, азыртан өзүбүз тарбиялануубуз зарыл.

Мыктыбек ажы Арстанбек

168 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Facebook комменттер

Коммент
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *