26.АСКАР АКЕБисмилляхир Рохманир Рохийм!

Аскар аке
Кахирада Аскар аке деген өтө билимдүү, дассыккан даанышман адам менен тааныштым. Мени жигиттер күтүп жатканына карабай, ал киши менин келээримди угуп, өзү жолдон
тосуп алып, үйүнө алып кирип кетти. «Антпесем, эртең колго тийбей калас» — дейт. Үйү кең экен. Узунунан дасторкон салып, боорсок нан биздегидей үйүлгөн. Болбой атып төргө отургузду. Кыргызстандан келген он беш балага Куран жаттатып атыптыр. Аларды чакырып, дасторконго кыдырата отургузду. Сары ооз балапандан баштап, он сегизге чейинкилери да бар. Алды жыйырма пара жаттаган. Тамак келгенче ар нерсени сүйлөшүп отурдук. Аскар аке белгилүү молдо Шакир дамланын жээни болот экен. Бир жолу тагасы аны Фрунзеге чакыртып, молдо Кимсанбай ажыга шакирт кылып бериптир. «Тагам молдо Кимсанбайдын колун кармап: «Дамла бул менин жээним, өзүңүзгө алың. Бир жакка кетсе сиз менен коштошмоюн, мага кирсе же бир жактан келип сизге саламдашмайын мага келсе бутун чагам» — деп Кимсанбай дамлага шакирт кылып берди.
Ошондон баштап, дамланын алдында билим алып, кызматын аткарып жүрдүм. Бир күнү устаз мени өзүнө чакырып: «Мисрге окуганы барың» — деди. Ал кишинин сөзү менен Мисрге келдик, адам тааныбайбыз, тил билбейбиз, кыйынчылыкты айтпаң. Үйгө кат жазсаңыз төрт айда жооп келет. О ям келсе. Ошентип, окууну он жылдан ашыкта бүттүк. Анан өткөндө үйгө барганда устазга кирип: «Эми окууну бүттүк устаз, кайтсак кантет?» — дедим. «Биз сизди окууга жөнөттүк, бирок убактысын айткан жокпуз. Ал жерде азыр сиз кыла турган өтө көп иштер бар. Сиз ондон көрө бияктан барган балдардын окуусуна, билимине жардам бериң. Алар да сизге окшоп кыйнала беришпесин» — деп, кайра жолго
салды. Не дейбиз устазыбыз айтканын аткарабыз. Көрөс чын эле мен Кыргызстанга барып мечит талашкандан көрө ушерде бизден келип жаткан жаштарга жардамым тийше жакшы
эмеспи. Шонтип, калып калдык таксыр. Азыр энемди да бул жакка апкелип алганмын, эми көңүлүм жайында. Айтмакчы, ушунча жыл Кураан жаттаганы убакыт тийбеди. Мендеги
карылар менен эми өзүм да жаттаганы отурдум» — деп бул илим деңизине кантип келип калганын айтып берди. Аңгыча палоо да келди. Кадимки эле түштүктө басылган аш. Бирөөлөр палоонун суусу да абасы да ылгайт дечү эле. Мен эч нерсесин сезбей эле, дүпүлдөтүп «уруп аттым». Айтмакчы, Аскар акенин устазына кылган итааты кимди болсо да суктандырбай койбойт. Аллах өзүнө да ушундай итаат кылган шакирттерди насиб кылсын!

257 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Facebook комменттер

Коммент
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *