27.КАНАТ КАРЫБисмилляхир Рохманир Рохийм!

Канат кары
Бүгүн Канат аттуу карынын жанында бир сааттай отурдум. Курандын тагдыры тууралуу али мен укпаган маалыматтарды айтып берди. Анын сөздөрүнөн мусулман окумуштууларынын Аллахтын сөзүнө болгон зор мухаббатын түшүндүм. Балким
ошондон улам Куран бүгүнкүдөй сакталып келгенби деп калдым. Канат Куранды Майлы-Сай шаарында боз улан курагынан жаттаган. Кийин Мисрге келгенде кыраат илимине дили түшүп, жаттаганын эми чыныгы кыраат менен кайра
баштан жаттап кирген. Жашы жыйырма экиде. Үй-бүлөөлүү. Руфайда аттуу кызы бар. Курандын бир канча кыраатында окулуусун укчумун. Бирок биринчи ирет ал кырааттардын айырмасы, анан кантип окулуусун уктум. Мага буга чейин жабык эшиктин жылчыгы көрүндү. Канат мага Курандын бир канча аятын пайгамбарыбыздын кыраатында окуп берди. Буга
чейин Куран мухитин билбептирмин. Бул мухиттин адамды апкаарыткан зоболосу пайгамбарыбыздын кырааттында укканда, дененин ар бир молекуласы «Аллаааааа-аах!»
деп зыркырап жиберет тура. Бир туруп, ушунча жыл дагеле караңгылыкта,терең сабатсыздыкта, Раббыңдын сөзүн
түшүнбөй, анын сүрөтүн гана карап коюп жүргөнүңө өкүнүп, жүрөгүң мыкчыйт. Бир чети ушул көз ирмемдерге жеткениңе шүгүр кыласың. Канат азыр кайсыдыр кыраатта жаттап бүтөөрүнө сегиз парадай калыптыр. Андан башка да тажвийд боюнча алган эки олутуу ижазаатын көрсөттү.
«Мен ушул окууну мурдараак баштаганымда болмок экен. Көп нерсеге жетпей калам деп корком» — дейт Канат. Муну укканда караңгы, шордуу башым, мээм токтоп калгансыды. Куранды пайгамбарыбыздын кыраатында окуй алгандыгы тууралуу заңкайган окумуштуулардын эки күбөлүгүн кармап турган жыйырма эки жаштагы жигит кечигип калганын айтып атса, мен эмнени ойлоноорумду билбейм. Алдымда канча жашым бар,
мен эмнени үйрөнгөнү үлгүрөм? Күлөмбү же ыйлаймбы?

224 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Facebook комменттер

Коммент
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *