28.ЭКИ ТАРЫХКА БИР СЫЗЫКБисмилляхир Рохманир Рохийм!

ЭКИ ТАРЫХКА БИР СЫЗЫК
Мисрин тарыхы өтө эле байыр. Чынын айтса анын качан башталганын сүрүштүрүү да түйшүк. Бирок анын тарыхындагы ар бир маанилүү баскыч ташка тамга баскандай анык жана так маалым. Өзгөчө, тарых маңдайына чыккан томуктай пирамидалар, фараондордун айкелдери дүйнөлүк маданий мурас катары эсептелет. Алар таандык болгон мамлекеттик
түзүм, ал доордогу илимдин өнүгүүсү, ирригациялык, агрономиялык ж.б. инженердик жана технологиялык жетишкендиктер азыркы илимпоздордун дале оозун ачырып койгону бар. Ошондой эле копттордун кайсыдыр доорлордогу өзүн кудай жарыялаган падышалардын, бүбү-бакшылардын, палчылардын мыйзамдары менен жашаганы да так маалыматтар менен тастыкталган. Бир сөз менен айтканда эч бир копт (жергиликтүү басымдуулук кылган улут) тарыхында фараондор болгонун танбайт. Аны копт эмес, үч уктап түшүнө кирбеген кыргыздын чаңга чыбыктан ат чапкан баласы да билет.
Ошол эле учурда кыргыздын тарыхында теңирчилик болгонун далилдеген бир да тарыхый так маалымат жок. Ошого карабай балбал таштардын, ташка чегилген жылнаамалардын
же кайсыдыр бакшынын аса таягын бүт кыргыздын теңирчи болгонуна далил дегендер арбын. Алар адатта орустун же батыштын кээ бир жер кыдыргандарынын жазгандарына
таянышат. Мен ал маалыматтарды да так далил катары кароого макул эмесмин. Тетирисинче, Манас атабыздын мусулмандыгына, анын дини үчүн шейит болгонуна,
макал ылакаптардын Шариаттын көчмөн элдин тилине которулган жашоо эрежесине айланып калганына, , кыргыз тилинин негизги жарымынан көбү араб тилинен алынганына
жана кыргыз элинин мусулмандыгын айгинилеген бүт тарыхый эстеликтерге жана булактарга кыпындай да шегим жок. Анткени мен жер кыдырган тыңчыга караганда жалган сүйлөгөндү билбеген элиме ишенем. Кылымдар бою Кытайга кошуна жашаган кыргыз «шань инь» же «мао дао» деп ат койгон
эмес. Тетирисинче балдарын азан чакырып Мусулманкул, Курманжан, Абдракман, Ислам, Абдылда деген аттар менен атаган. Бул да болсо кыргыздын кылымдар бою Ислам менен жуурулуп келген турмушуна күмөнсүз далил. Бир сөз менен айтканда, кыргыздын өтмүштөгү теңирчилигине копттордукундай көөнөрбөс далил жок. Ушундан улам мени башка жагдай таң калтырды. Эмне үчүн өтмүшүндөгү жер
титиреткен фараондук түзүмдү так билген копттор Ислам динин бекем кармап жашайт, ал эми ата-бабасынан мурасталып келаткан мусулмандыгына миң далил турса да кээ бир
«кыргыздар» тарыхына кайдагы караңгылыкты чаптай албай убара?

265 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Facebook комменттер

Коммент
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *