37. КААБА ЖАНА МЕККЕ ЖУРХУМ УРУУСУНУН ДООРУНДАБ.з.ч.549-жылы Вавилондун падышасы Набонид Аравияга жортуулга чыгат. Бул жортуулга Журхум уруусу туруштук бере албайт жана тарых майданында душманга зор каршылык көрсөткөн Исмаилден тараган Аднан уулдары пайда болот.

Набонид б.з.ч. 549-жылы Аравияга экинчи жүрүшкө чыгат жана арабдарга катуу сокку берип, аларды ар тарапка качууга аргасыз кылат. Дедан (азыркы Аль-Ула), Падак (Фадак)Хибра (Хайбар), Ядих (Яди) жана Ятриб (Йасриб) шаарларын багындырып, сарайын Таймга көчүрөт. Бул учурда Вавилонго илгертен тишин кайрап келген сасаниддер кыймылга келип, Геродоттун айтуусунда б.з.ч. 539-жылдын жазында Кир II Вавилонду багындырып Набонидди сүргүнгө кууйт. Ошентип, Аравия кайра эркиндикке чыгат.

Набониддин соккусунан Шамга чегинген Аднандын уулу Маад Меккеге кайтат жана Журхум уруусунун башчысы Журшама ибн Жалхамдын кызы Муаннага үйлөнүп, андан Низар аттуу уулдуу болот1)Аль-Мансурфурий, “Рахматун ли-ль- аалямин”, 2/48.. Бирок арабдар өз доорунун күчтүү жана кубаттуу аскерине даап чыкканы үчүн Аднан уулдарын тан алып, аларды сыйга көтөрөт. Каабага зыярат кылгандардын саны көбөйөт.

Барган сайын Каабаны тейлөөнүн жана Меккедеги жашоонун тартиптери толукталып калыптана берет. Убакыт өтүп, Меккедеги жашоо оорлойт жана Журхумдар ажыга келгендерди кыйнап, аягы Каабадагы баалуу буюмдарды да талай баштайт. Буга кыжырданган Кахтандын Хузаа уруусу Аднандардын жардамында б.з. II-кылымында Журхумдарды Меккеден кууп, бийликти өздөрү ээлешет жана аларга көмөктөшкөн Аднандын да ар бир уруусуна да мурдатан калыптанып калган ар кандай өзгөчөлүктөрдү бөлүп берет. Журхумдар качып баратып Каабага ар тараптан соогага келген баалуу буюмдарды Замзам булагына көмүп, кум менен толтуруп кетишет.

 

 

 

254 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Facebook комменттер

Коммент

Шилтеме   [ + ]

1. Аль-Мансурфурий, “Рахматун ли-ль- аалямин”, 2/48.Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *