66. ЗЫЯРАТ (ИФААДА) ТООБУБул күнү Каабаны тооп кылуу үчүн келген элдин санын эсептөөгө мүмкүн эмес. Акыркы жылдары бул күнү тооп кылуу элдин тыгынынан такыр оор боло баштады.

Элдин көптүгүнөн Каабаны бир айлануу кээде бир канча саатка созулчу болду. Анын үстүнө жай айларындагы күндүн ысыгы да ого эле катуу түйшүк жаратат. Тооп учурунда чыгып кетүү да анчейин оорго турат. Ошондуктан эптеп тооп кылган оң. Антпесе ажылык аткарылбай калат. Тооп учурунда адаттагыдай эле билген дубалар кылынат же колундагы китептен окуса да болот. Көпчүлүк Куран аяттарын кайталашат, ортолорунда теспи тарткандар да көп.

Каабаны жети жолу айланган соң, айласын таап «Ибрахимдин ордуна» барып эки рэкет намаз окулат. Ал намаздын биринчи рэкетинде «Фатихадан» соң «Кафируун», ал эми экинчи рэкеттеги «Фатихидин» соң «Ихлас» сүрөлөрү окулуп, дуба кылынат.

Соң Замзам суусу ниет менен ичилет, анан Сафа жана Марва тоолорунун ортосунда чуркоого кезек келет. Чуркоо же сайй Сафа тоосунан башталат. Тагыраак айтканда ал чокуга чыгып, жүздү Каабага буруп: «Инна Сафа ва–ль Марвата мин шааири Ллях…” (Чындыгында Сафа менен Марванын ортосунда чуркоо Аллахтын Шариатынан), «Абдау бима бадаа Ллаху бих» (Мен да Аллах баштаган нерседен баштаймын) – деген аятты окушат.

Соң Каабага бурулуп: «Лаа илааха иллалах, Аллахху Акбар! Лаа илааха иллаЛлаху вахдаху ла шарика лах, лахуль мульку ва лахуль хамду ва хува аля кулли шаи ин кадир. Лаа илааха иллаЛлаху вахдаху, анжааза ваадаху, ва насаара абдаху, ва хазамаль ахзаба вахдаху» (Аллахтан башка сыйынаарлык зат жок! Аллах Улуу! Аллахтын шериги жок! Ага мактоолор болсун жана бүт бийлик аныкы! Аллах күч кубат Ээси! Андан башка Кудай жок! Ал бир Өзү душмандарын жеңип, кулуна жардам берди жана убадасын аткарды) — деген дубаны айтышат да элге кошулуп Марва тоосун көздөй жөнөшөт. Айтмакчы, ушул эле дуба Марва тоосуна жеткенде да кайталанат.

Соң Марва тоосун көздөй эл менен чогуу басылат жана атайын жашыл чырактар менен белгиленген чектен чуркап өтүлөт. Бул жерде аялдар чуркабайт. Марва тоосуна жеткенде да жүздү Каабага буруп жогорудагы аяттар кайра окулат, анан Сафаны көздөй кайра басылат.

Ошентип бул жети жолу кайталанат. Ушуну менен сайй ибадаты бүтөт жана ажылар Марва тоосунан жүздөрүн Каабага буруп, көпкө дуба кылышат. Анткени сайй ажылыктын акыркы ибадаттарынын бири.

 

 

 

322 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Facebook комменттер

Коммент
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *